Nieuws
Verplaatsen windmolen kost miljoenen

Het verplaatsen van de windmolen aan de A4, direct bij het Zeeheldenkwartier, kost tussen 0,8 en 3 miljoen euro. Het ’s nachts stil zetten van de molen kost 0,7 tot 2,1 miljoen euro. Dat heeft CE Delft op verzoek van de gemeente Den Haag berekend.

De Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren noemt de kosten in een brief aan de Haagse gemeenteraad ‘aanzienlijk’. Er is geen budget voor bij Den Haag. Bovendien is er geen alternatieve plek voor de molen.

Van Tongeren verwijst naar een bezoek dat zij op 14 september met wethouder Astrid van Eekelen aan de molen en het Zeeheldenkwartier bracht. Ze schrijft ‘bewogen’ te zijn met de bewoners van Leidschendam-Voorburg en mogelijkheden te bezien om de situatie voor hen te verbeteren. Zij noemt drie zaken:

  • Planten van bomen die het zicht op de molen moeten ontnemen. Het initiatief ligt bij Leidschendam-Voorburg. Er komt snel een oplossing,
  • Het rode knipperlicht op de molen. Dat knippert ’s nachts al niet meer. Overdag is het wit. De Wolff, eigenaar van de molen, bekijkt de lichtrichting. In het buitenland gaan dit soort lichten pas aan als er een vliegtuig nadert. In Nederland is daar geen wetgeving voor,
  • Geluidisolatie van slaapkamers. Den Haag heeft daar regelingen voor doch alleen voor eigen inwoners. Leidschendam-Voorburg moet eventueel zelf zo’n regeling opzetten. Wel praat Van Eekelen met De Wolff over het stilzetten van de molen bij extreem geluid.

Van Tongeren meldt dat de Omgevingsdienst Haaglanden geen grondslag ziet om te handhaven bij de molen daar waar het om geluid  gaat. De continue geluidmetingen en de wachtdienst hebben dan ook geen meerwaarde meer.

Onderzoek van DMGR heeft uitgewezen dat er geen directe relatie tussen geluidproductie van de molen en ervaren hinder is vast te stellen. Wel is gebleken dat de kans op klachten bij omwonenden met 60 procent stijgt als de rotor van de molen meer dan 12 omwentelingen per minuut maakt en de wind uit oostelijke richting komt.

Op 150 meer hoogte is het geluid van de molen even sterk als het geluid  van verkeer op de A4. Het stilzetten van de molen scheelt drie decibel geluid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter