Nieuws
Bodemvervuiling Duivenvoordecorridor ernstig

De bodem in de Duivenvoordecorridor, tussen de Veurseweg en de Vliet, is ernstiger vervuild dan tot nu toe bekend was. Het gaat onder meer om asbest, olie, koolas en sintels (resten van verbrande kool). Dat heeft de gemeente bekend gemaakt.

Vorige week berichtte Vlietnieuws al over de vervuiling van de bodem op een viertal plekken in de corridor. Gesproken werd toen over huisvuil dat er gestort was om sloten te dempen. Er dient ruim 5900 kubieke meter grond afgegraven te worden. De operatie kost de gemeente naar schatting 455.000 euro.

Nadere informatie leert dat het om de volgende locaties gaat: Toegangspad langs Veursestraatweg 298 naar de woning aan de Veursestraatweg 296c; weiland achter Veursestraatweg 300; weiland achter Veursestraatweg 296c; braakliggend terrein nabij Veursestraatweg 294.

Bij het toegangspad 298/296c gaat het om een puinlaag met asbesthoudend materiaal onder de huidige asfaltweg. Deze verontreiniging wordt pas eind 2019 of in 2020 verwijderd. Asbest kan bij inademing van deeltjes longkanker veroorzaken. De provincie is het bevoegd gezag bij het opruimen van dit spul.

In het weiland achter nummer 300 is huisvuil begraven. Daarin zit onder andere koolas, sintels, aardewerkscherven, glas, leer, porselein, stukken metaal en flesjes. Het vuil is afkomstig uit 1890 – 1920.

In het weiland achter nummer 296c is een brede sloot gedempt met huisvuil tot een diepte van zo’n 2,5 meter. Dit huisvuil bevat dezelfde materialen als het gedumpte afval achter nummer 300. Bij nummer 294 gaat het om olie in de grond, afkomstig van een voormalig ketelhuis van Life&Garden. Het gaat om ongeveer vijftien kubieke meter grond.

Het is de bedoeling dat het vuil begin 2019 wordt opgeruimd, behalve het asbest. Dat wordt later. Zoals bekend gaat er woningbouw in dit deel van de Duivenvoordecorridor plaatsvinden. Voordat de bouw kan starten, moet alle vuil weg zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter