Er komt geen vrije doorstroming van verkeer op de N14 binnen Leidschendam-Voorburg. De stoplichten op de kruisingen met de Mgr. van Steelaan/Heuvelweg en de Prins Bernhardlaan/Noordsingel blijven bestaan. Vanaf al die wegen blijft links- en rechtsaf slaan de N14 op, net als nu, mogelijk. Vanaf de N14 kan men eveneens links- en rechtsaf blijven slaan die vier wegen op.

Dat heeft Rijkswaterstaat gisteravond bekend gemaakt in een nieuw voorstel (variant 12) over de verkeersafwikkeling op de N14 en in het omliggende gebied, mede in het licht van de komst van de Mall of the Netherlands.

Enkele weken geleden presenteerde Rijkswaterstaat nog een heel ander idee (variant 8a). Toen werd het links- en rechtsaf slaan op alle genoemde punten nog sterk beperkt en verdwenen de stoplichten op de N14. Keerlussen en rotondes op de Mgr. van Steelaan, Prins Bernhardlaan en Noordsingel moesten de nadelen daarvan gaan ondervangen.

Tegen het eerdere voorstel werden veel bezwaren geopperd omdat automobilisten zouden moeten gaan omrijden hetgeen tot veel extra verkeersbewegingen ging leiden en mogelijk nog meer  files. Rijkswaterstaat stelt naar die bezwaren geluisterd te hebben. In het nieuwe voorstel zijn de keerlussen en rotondes verdwenen. Net als de noodzaak om te rijden via Rodelaan, Mgr. van Steelaan, Hofzichtlaan en Bezuidenhoutseweg om de N14 komende vanuit Voorburg in westelijke richting op te kunnen rijden.

In beide varianten gaan Mgr. van Steelaan/Heuvelweg en Prins Bernhardlaan/Noordsingel straks wel onder de N14 door. Het rechtdoor rijdende verkeer heeft dus bovengronds geen last van stoplichten meer. Dat verbetert de doorstroming, ook op de N14, zo beweert Rijkswaterstaat.

Leverde variant 8a nog een filereductie van zo’n 50 procent op, bij variant 12 is dat circa 30 procent. Met het intelligent afstellen van verkeerslichten en andere dynamische systemen die de verkeersstromen ‘sturen’ zou dat nadeel echter grotendeels verdwijnen, stelt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft nu een voorkeur voor variant 12 boven 8a. B&W omarmden 8a eerder ook. Indien de gemeenteraad daar komende week mee instemt wordt variant 12 verder uitgewerkt. Er zijn nog wel problemen mee, onder andere bij de kruisingen Mgr. van Steelaan/Kersemgaarde/Distelweide, bij Heuvelweg/IJsvogellaan/Lavendel met een doorsteek naar Via Verdi en bij de kruising Heuvelweg/Weigelia/Sperwerlaan.

Vast staat al wel dat de trambaan van lijn 19 op de Noordsingel straks niet meer door de middenberm zal lopen maar achter de BP-pomp langs zal gaan. Dat helpt vooral verkeer op de N14 dat rechts af de Noordsingel op wil.

Pas als variant 12 nader is uitgewerkt zal deze getoetst worden op  de effecten voor omwonenden, bijvoorbeeld inzake geluidoverlast en luchtvervuiling.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter