Nieuws
Scherpere regels voor sociale woningbouw

Bij woningbouwprojecten van 30 woningen of meer is het uitgangspunt dat 30 procent van die woningen in de sociale sector valt. Die sociale woningen moeten ook sociaal blijven. De gemeente bepaalt de vloeroppervlakte van die woningen en de maximale huur.

Dat blijkt uit nieuwe Beleidsregels woningbouw Leidschendam-Voorburg 2018-2020 die B&W hebben opgesteld. Voor een klein, tweekamer appartement staat 50 tot 55 vierkante meter en een maximale huur van 510 euro per maand. Voor een groot, driekamer appartement staat 70 tot 75 vierkante meter en een maximale huur van 590 euro per maand. Bij een ééngezinswoning met vier kamers is de oppervlakte 80 tot 85 vierkante meter en mag de huur maximaal 640 euro per maand zijn.

Bouwers van woningen worden verplicht om met woningcorporaties te gaan praten over de sociale woningen. Tot nu toe geldende regels inzake de duurzaamheid van woningen en de geschiktheid voor ouderen, vervallen. Voor duurzaamheid komen er wel nieuwe regels.

B&W achten de nieuwe regels nodig nu is gebleken dat de oude regels niet werkten. Bijvoorbeeld inzake duurzaamheid en geschiktheid voor ouderen maar ook qua doorstroming en beschikbaarheid van sociale woningen voor speciale groepen zoals jongeren, starters, mensen uit de zorg en senioren.

Sociale woningen werden verkocht, er gold geen minimum oppervlakte en bewoners kregen hoge servicekosten aangerekend. Van de andere kant dwingt wetgeving tot goedkoper bouwen en lagere huren.

Dit alles heeft ertoe geleid dat er meer sturing van de gemeente nodig is, aldus B&W. Overigens kunnen bouwers de bouw van een sociale woning wel afkopen. Voor een meergezinswoning storten ze dan 24.000 euro in een gemeentelijk fonds, voor een ééngezinswoning is dat 65.000 euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter