Mening
U zegt het maar: Verklaring over toekomst bibliotheken

,,De afgelopen weken ontvingen we veel vragen over een mogelijke sluiting of verhuizing van de bibliotheek in Leidschendam. Op dit moment is daar helemaal geen sprake van.

Wat is er de laatste maanden gebeurd?

De gemeente kondigde een bezuiniging aan op het bibliotheekwerk van € 325.000 met ingang van 2022. Een onderbouwing van de gemeente over de hoogte van dit bedrag en welke maatregelen er zouden moeten worden genomen ontbrak. In een mondelinge toelichting gaf de wethouder aan dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de bibliotheek in Leidschendam.

De PvdA diende vervolgens een motie in waarin onder andere staat: ‘Deze taakstelling vooruitloopt op de verhuizing van de bibliotheekvestiging in Leidschendam naar een andere locatie, dan wel andere inhoudelijke keuzes over de optimale inrichting van hedendaagse taken en functies van onze openbare bibliotheek’.

Deze informatie is afkomstig uit het rapport van onderzoeksbureau Berenschot dat in 2015 werd gehouden. De bibliotheekfuncties in met name Leidschendam zou volgens dat rapport in samenwerking met partners anders kunnen worden ingericht.

De PvdA vond dat er een betere onderbouwing moest komen om op de bibliotheek te bezuinigen. Simpel gezegd wil de PvdA in de gemeenteraad de waarde van de bibliotheek voor de inwoners en de taken die daarbij horen vast stellen. Pas daarna moet naar het geld worden gekeken. Dat is verwerkt in de motie die door de hele gemeenteraad is overgenomen!

De aangenomen motie spreekt niet over sluiting of verplaatsing van locaties. In de opdracht aan de wethouder staat: ‘te komen tot een diepgaand(er) onderzoek naar de taken en activiteiten van de bibliotheek en een inhoudelijk plan van aanpak dat is afgestemd met de bibliotheek en met de betrokken sociale en culturele partners; op basis van deze inhoudelijke planvorming in 2019 te komen tot een onderbouwd voorstel voor financiering van de bibliotheek in de komende jaren; vooruitlopend op die plannen nog geen bezuinigingen te effectueren’.

Wat gaat er nu gebeuren? In 2019 wordt een plan opgesteld waarin de dienstverlening van de bibliotheek voor de komende jaren wordt vastgelegd. Op basis daarvan wordt het budget van de bibliotheek vastgesteld. Zo ontstaat duidelijkheid over de toekomst van de bibliotheek en de locaties en voorzieningen die daarvoor worden ingezet. Op dit moment is er dus geen sprake van sluiting of verhuizing van de bibliotheek in Leidschendam en Voorburg.

(Directie Bibliotheek aan de Vliet)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter