Nieuws
Avalex: geen oordeel over nieuw inzamelsysteem

De directie van afvalbedrijf Avalex durft geen uitspraak te doen over het succes dan wel falen van ‘Het Nieuw Inzamelen’ (HNI): het systeem waarbij burgers thuis afval scheiden en restafval wegbrengen. Dat zal pas medio 2019 kunnen als het systeem meer dan een jaar in de startwijken heeft gedraaid.

Dat staat in een half jaar rapportage die de directie aan de colleges van B&W in de zes gemeente die Avalex vormen, heeft gestuurd. Het Nieuwe inzamelen startte in Voorburg-Midden (8190 inwoners) eind 2017. Het is tot nu toe de enige wijk in Leidschendam-Voorburg waar het systeem geldt. De Avalex-directie stelt ‘aanpassingen’ met B&W van Leidschendam-Voorburg ‘te bespreken’.

De gemeenteraad beslist morgenavond over wijzigingen in het afvalbeleid. De oppositie wil daar echter mee wachten totdat HNI in Voorburg-Midden is geëvalueerd. Avalex stelt dat HNI problemen oplevert met name bij plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD). Veel daarvan wordt door de verwerkers afgekeurd. Daarnaast wordt HNI vertraagd door eisen en wensen van de gemeenten.

De hoeveelheid restafval per inwoner is in Leidschendam-Voorburg over de eerste acht maanden van dit jaar, ten opzichte van dezelfde periode in 2017 met tien procent gedaald. Van 156 naar 141 kilo. Geen enkele andere gemeente binnen Avalex kwam daarbij in de buurt. Gemiddeld was de daling binnen heel Avalex 2 kilo (1 procent).

Avalex claimt dat alle ondergrondse containers inmiddels een vulsensor hebben. Het invoeren van ‘optimale routes’ voor de Avalex-wagens laat echter nog even op zich wachten. Het aantal klachten en meldingen over vuil is dit jaar alleen gedaald wat betreft papier en PMD. Voor alle andere categorieën afval was er een toename.

Avalex wil in 2019 starten met een product-  en dienstencatalogus waaruit de gemeenten zelf kunnen kiezen wat zij willen voor hun inwoners. Het bedrijf verwacht dit jaar een winst van 950.000 euro te boeken. Wel zal er opnieuw geld geleend moeten worden om oude schulden (33 miljoen euro) af te lossen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter