Nieuws
Coalitie gaat snijden in subsidies

Met ingang van 2020 zal de gemeente aan minder instanties subsidie gaan verlenen. Degenen die nog wel subsidie krijgen, ontvangen een lager bedrag dan tot nu toe. Dat zijn de gevolgen van een nieuw stelsel dat de coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP wil invoeren. De gemeenteraad wordt daarover vanavond geïnformeerd.

Dit jaar besteedt de gemeente 10,4 miljoen euro aan subsidie waarvan bijna 6 miljoen euro in het zogenoemde sociaal domein (zorg), 2,3 miljoen euro aan cultuur en 1,5 miljoen euro aan jeugdgezondheidszorg. De grootste individuele subsidieontvanger is welzijnsorganisatie Woej met 1,9 miljoen euro.

Om tot het nieuwe subsidiesysteem te komen wordt het huidige formeel beëindigd. B&W zullen daartoe een voorstel bij de gemeenteraad neerleggen. Daardoor stoppen de ‘reguliere’ subsidies. In de plaats daarvan komt een nieuw subsidiestelsel en een nieuwe verdeelsystematiek.

Het nieuwe subsidiesysteem gaat er van uit dat niet  de gemeente beslist hoeveel een instantie krijgt, maar ‘de maatschappij’. Met andere woorden: de betrokkenen zelf. De gemeente wil per sector een bedrag vaststellen. Over de verdeling beslissen de instanties dan zelf in onderling overleg.

Met het nieuwe systeem denkt de gemeente het geld effectiever te kunnen inzetten waardoor het rendement van de subsidies omhoog gaat. De betrokkenen moeten zich meer als ondernemer gaan opstellen, zelfstandiger worden, keuzes maken en eventueel onderling samenwerken. De  gemeente zelf komt op afstand te staan en faciliteert alleen nog maar.

Het is de bedoeling dat in april 2019 beslissingen worden genomen over het nieuwe systeem dat dan in 2020 wordt ingevoerd. Op grond van de besluitvorming kan ook de begroting voor 2020  worden ingevuld. Zoals bekend moet de gemeente met ingang van 2020 jaarlijks 2,2 miljoen euro bezuinigen om uit de rode cijfers te komen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter