De windmolen langs de A4, onder de rook van het Zeeheldenkwartier, kan daar contractueel vijftien jaar blijven staan. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad laten weten in een debat over geluidhinder. Zij noemde het weghalen dan wel verplaatsen van de molen een zaak van de gemeente Den Haag op wiens grondgebied de molen staat en tevens vergunningverlener. De molen verscheen er eind 2016. Den Haag zegt de drie miljoen euro die het zou kosten de molen weg te halen, niet te hebben.

Metingen van de Omgevingsdienst Haaglanden hebben aangegeven dat het geluid van de molen binnen de normen blijft, aldus Van Eekelen. Zij sprak wel over de mogelijkheid woningen in de buurt van de molen te gaan isoleren. Op verzoek van CDA-gemeenteraadslid Gijs Dupont beloofde de bestuurder een brief inzake de windmolen waarin zij alle aspecten wil meenemen, inclusief het mogelijk stilzetten van de molen bij oosten wind. Dan treedt namelijk de meeste geluidhinder voor omwonenden op.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter