De gemeente Den Haag gaat door met het eigen beleid zonder op  de buurgemeenten te letten. Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal gezegd. Hij reageerde daarmee op een voorstel van GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú om als gemeente het initiatief te nemen voor een beraad met de buurgemeenten over het afstemmen van zogenoemde omgevingsvisies aan weerszijden van de gemeentegrenzen. Dit om te voorkomen dat daar zaken gebeuren die Leidschendam-Voorburg liever niet wil ,,zoals de plaatsing van een windmolen’’,aldus Velú.

De wethouder dankte haar voor haar voorstel dat hij ,,een goed punt’’  noemde. Hij beloofde de idee van het gemeenteraadslid te gaan uitvoeren. Rouwendals collega Astrid van Eekelen gaat met Den Haag praten over de ontwikkelingen op de Binckhorst (grootschalige  woningbouw) en de effecten daarvan op het autoverkeer, ook in Leidschendam-Voorburg. Het gaat daarbij ook om geluidhinder en luchtvervuiling.

De opmerking van Rouwendal is opvallend. Nadat de windmolen was geplaatst maakte toenmalig wethouder Lia de Ridder bekend dat er een maandelijks overleg kwam met Den Haag over beleidszaken die in elkaars belangwaren. Een half jaar later bleek dat Leidschendam-Voorburg niet de benodigde ambtenaren vrij kon maken voor dat maandelijkse beraad. Desondanks claimde het Raadhuis dat het beraad wél plaatsvond. Rouwendals opstelling doet vermoeden dat de realiteit anders is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter