Mening
Blog: de N14-chaos

Het is het grootste verkeersproject in de gemeente vanaf de aanleg van de Verlengde Landscheidingsweg, die in 1998 startte, en zal dat ook geruime tijd in de toekomst blijven. We hebben het over het opheffen van de gelijkvloerse kruisingen van de N14 met Mgr. van Steelaan/Heuvelweg en PrinsBernhardlaan/Noordsingel.

Onder het vorige college van B&W werd er al mee gepocht dat door dit project de doorstroming van het verkeer in de gemeente veel beter zou worden. Het Leidschendamse Damcentrum en de Vlietbruggen zouden erdoor ontlast worden. De nieuwe coalitie die in juni aantrad zingt hetzelfde liedje.

Nu is de gemeente in deze volstrekt afhankelijk van Rijkswaterstaat en de Rijksoverheid. Daar komt het geld vandaan en die voerende werken uit. Voor hen is het echter slechts een onderdeel van een veel groter project om Den Haag beter bereikbaar te maken. Vandaar ook dat de werken aan de N14 pas na 2023 starten en mogelijk tot 2028 gaan duren.

Voor Leidschendam-Voorburg zijn de belangen groot. Ook al vanwege de komst van de Mall of the Netherlands (het nieuwe Leidsenhage) dat in 2020 de deuren opent. De Mall ligt pal aan de N14 en moet tot veertien miljoenbezoekers per jaar gaan trekken. Waarvan de meesten met de auto zullen komen en gaan.

In oktober presenteerde Rijkswaterstaat een vijftal varianten voor de werken aan de N14 en het opheffen van de gelijkvloerse kruisingen waarbij de kruisende wegen onder de N14 door gaan lopen. Inclusief een voorkeursvariant, ook wel bekend als 8a.

Kernmerken daarvan: geen stoplichten meer op de N14; verkeer kan van de Prins Bernhardlaan en de Mgr. van Steelaan niet meer links af de N14 op richting Wassenaar; verkeer kan van de Noordsingel en de Heuvelweg niet meer links af de N14 op richting A4.

Te bouwen rotondes en keerlussen op de Mgr. van Steelaan, Prins Bernhardlaan en Noordsingel moesten automobilisten de kans geven ‘te keren’. Met name voor degenen die van de Noordsingel en Heuvelweg tóch naar de A4 wilden rijden.

B&W omarmden variant 8a. Dat werd op 6 november schriftelijk aan de gemeenteraad meegedeeld. Op 27 november besprak de gemeenteraad het N14-plan gedurende dik een uur. Besluiten vielen echter niet omdat de gemeenteraadsleden vlak voor hun beraad hadden vernomen dat Rijkswaterstaat werkte aan nog een nieuwere variant. Die zou in de eerste week van december klaar zijn.

Op 6 december onthulde Rijkswaterstaat ‘variant 12’: de stoplichten op de N14 bleven; vanaf alle zijwegen kon men links- en rechtsaf blijven slaan.

Afgelopen dinsdagavond was de gemeenteraad weer aan zet. Het‘debat’ duurde zegge en schrijven 3 minuten. Daarin werd gestemd over een amendement en een motie. En legden drie raadsleden een stemverklaring af waarin zij alleen spraken over ‘het raadsvoorstel’ of ‘het advies’.

Niemand viel het kennelijk op dat er twee adviezen lagen, beiden gedateerd 11 december. Het ene was een tekst op basis van variant 8a, het andere een tekst op basis van variant 12. Burgemeester Klaas Tigelaar repte over ‘het advies dat voorligt’.

Nu lag er ook een concept raadsbesluit. Daarin stond in de aanhef ‘gezien het voorstel van het college van 6 november 2018’ (dus variant 8a) om te vervolgen: ‘Besluit bijgaand conceptadvies aan de minister van infrastructuur en waterstaat inzake de ongelijkvloerse kruispunten op de N14 vast te stellen’.

Aldus geschiedde: het advies werd vastgesteld. Maar wélk advies werd niet genoemd. En met de geciteerde aanhef is het logisch dat dit het advies inzake variant 8a betreft. Er was echter geen wethouder dit daarover sprak en er was geen gemeenteraadslid dat er naar vroeg. N14-chaos ompleet.

Gisteren, twee dagen na de gemeenteraadsvergadering, kwamen B&W met een verklaring. Daaruit blijkt dat B&W kiezen voor variant 12. Dat adviseren zij ook aan minister Cora van Nieuwenhuizen. B&W claimen dat de gemeenteraad op 11 december aangaf daar positief tegenover te staan. Dus niet.

‘De voorkeursvariant zorgt voor een vlotte verkeersafwikkeling op de N14 én de lokale wegen. Lokaal verkeer dat de N14 kruist wordt met een tunnel onder de N14 door geleid. Verkeer kan vanaf de N14 in alle richtingen naar Voorburg én Leidschendam blijven rijden. Omgekeerd, richting N14 kan autoverkeer ook direct linksaf richting de N14 rijden, net als in de huidige situatie, zonder keerlussen of – rotondes’.

‘Omrijden hoeft niet meer. Daarmee blijven Essesteijn en de  woonwijken rondom de Mall goed bereikbaar. De hulpdiensten blijven zo goed bereikbaar. Het Politiebureau behoudt de toegang aan de IJsvogellaan. De Mall wordt zo optimaal mogelijk ontsloten. Daarnaast wordt een plan om fietsverkeer langs de N14 met viaducten over de Noordsingel en Heuvelweg heen verder uitgewerkt. Ook wordt gekeken  naar de samenhang tussen het project van RWS en een fietsroute en een parkeerverwijssysteem voor de Mall of the Netherlands’, aldus de verklaring.

B&W hebben de gemeenteraad nooit officieel bericht dat men de keuze voor variant 8a herzag en voor variant 12 ging. En dat maakt de hele besluitvorming nog chaotischer. In hun stemverklaringen, dinsdagavond, bekritiseerden gemeenteraadsleden de gevolgde procedure. Terecht want kennelijk waren alle betrokkenen de weg – lees N14 – even kwijt. Wat de besluitvorming betreft, die moge politiek ‘handig’ zijn, bestuursrechtelijk klopt die van geen kant. En dat mogen B&W en de gemeenteraad zich aantrekken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter