B&W adviseren minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) de stoplichten op de N14 binnen Leidschendam-Voorburg te laten staan. Daardoor moet het mogelijk blijven om op de kruisingen met Mgr. vanSteelaan/Heuvelweg en Prins Bernhardlaan/Noordsingel naar alle richtingen links- en rechtsaf te blijven slaan.

B&W beroepen zich bij hun besluit op de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag. Volgens B&W heeft de gemeenteraad daar aangegeven positief te staan ten opzichte van deze keuze. De raad besloot, met alleen de stemmen van GroenLinks tegen, het volgende: ‘De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het voorstel van het college d.d. 6 november 2018, besluit bijgaand conceptadvies aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de ongelijkvloerse kruispunten op de N14 vast te stellen’.

Op 6 november lag echter een ander voorstel voor de N14 voor, dan het advies van B&W aan de minister van nu. Destijds ging het om een voorstel van Rijkswaterstaat dat erin voorzag dat automobilisten komende vanaf de Noordsingel en de Heuvelweg niet meer links af de N14 op zouden kunnen rijden richting A4. Zij moesten gaan omrijden via rotondes en keerlussen op de Mgr. van Steelaan, Prins Bermhardlaan en Noordsingel.

Destijds waren er de nodige bedenkingen tegen deze oplossing omdat dit zou leiden tot meer autobewegingen en dus meer kans op filevorming. Rijkswaterstaat, dat de werken moet gaan uitvoeren, kwam derhalve met het voorstel de stoplichten op de N14 te laten staan en alle links- en rechtsaf bewegingen te behouden.

Deze ‘oplossing’ leidt er wel toe dat de doorstroming op de N14 minder wordt. Bovendien neemt de filevorming op die weg en de kruisende wegen minder af dan bij de idee met de rotonden en keerlussen.

Verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen hamert op het voordeel dat ontstaat als straks recht door gaand verkeer op de Mgr. vanSteelaan/Heuvelweg en Prins Bernhardlaan/Noordsingel onder de N14 door gaat. Volgens haar zorgt dat voor een vlotte verkeersafwikkeling op de N14 en omliggende wegen en houdt het woonwijken in de buurt en de Mall of the Netherlands bereikbaar.

Op het Raadhuis reageert men niet op vragen over het verschil tussen het advies van B&W en de  besluitvorming in de gemeenteraad. Bij de griffie, het secretariaat van de gemeenteraad, wordt erkend dat B&W met hun advies afwijken van het eerder door B&W zelf aan de gemeenteraad voorgelegde voorstel. Maatgevend is volgens de griffie echter wat de gemeenteraad zelf vindt. Verder wordt verwezen naar de teksten die bij de gemeenteraadsvergadering ter tafel lagen voor besluitvorming.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter