Nieuws
Project snippergroen doorgezet ondanks problemen

De gemeente zet het project snippergroen door, ondanks problemen in de Voorburgse wijk Essesteijn. In eerste instantie worden de Voorburgse wijken Bovenveen, Voorburg-Noord, Voorburg-Midden en Oud, Voorburg-West en Park Leeuwenbergh erbij betrokken.

Bij het project gaat het om stukjes groen die bewoners volgens de gemeente ten onrechte bij hun tuin hebben getrokken. Zij moeten die grond ‘schoon’ teruggeven aan de gemeente, of het stukje huren dan wel kopen.

Het project startte in Essesteijn. Daar bleek echter dat de gemeente veelal geen eigendomsbewijzen kan overleggen. Bij het kadaster zijn alleen maar ‘schetsmatige’ tekeningen voorhanden die geen exact uitsluitsel geven. Dat zou er pas kunnen komen na nieuwe metingen. Strijdpunt: wie vraagt die aan en wie betaalt de rekening?

De zaak kwam onlangs nog aan bod in het tv-programma Kassa. B&W wilden daar niet aan meewerken. Verantwoordelijk wethouder Jan Willem Rouwendal zou echter wel voelen voor rechterlijke bemiddeling in de Essesteijn-zaken. Zijn ambtenaren willen daar echter niet aan.

Begin komend jaar wil Rouwendal een nieuwe versie van de Nota Snippergroen presenteren. Dat  betreft echter alleen aan verduidelijking van het beleid; de uitvoering blijf ongewijzigd op grond van het eerder bepaalde uitgiftebeleid en de daarbij te hanteren criteria.

B&W besloten eind 2015 tot een aanpak van snippergroen om te voorkomen dat door verjaring het grondeigendom werd verspeeld. Andere argumenten waren: rechtsgelijkheid, beeldkwaliteit van de gemeente (geen wildgroei van bouwsels op gemeentegrond), voorkomen van problemen bij wegwerken, de wettelijke plicht alles te doen tegen verjaring en verlies van recht en bezit.

Een eerste inventarisatie leverde destijds 855 gevallen op waarbij burgers, en bedrijven, zich ten onrechte gemeentegrond hadden toegeëigend.

In 2019 willen B&W het project ook starten in delen van Leidschendam, Stompwijk en het buitengebied ten oosten van de Vliet. In 2020 komen dan de resterende delen van Leidschendam aan bod.

Het project Essesteijn blijft uitgevoerd worden door het bekritiseerde bureau Eiffel. Alle andere wijken mag het bureau Metafoor gaan doen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter