Nieuws
De Romeinen komen bovengronds

Dat de Romeinen in deze streek actief waren, is algemeen bekend. Forum Hadriani was hun stad, gelegen op de plek van park Arentsburgh in Voorburg-West. En ze legden het Kanaal van Corbulo aan dat vanaf Forum Hadriani naar Leiden voerde. Probleem: de restanten van Forum Hadriani en het Kanaal liggen ondergronds verborgen. De  belangstellende ziet er niets van.

Het is dit fenomeen dat de directie van Museum Swaensteyn er in 2016 toe bracht te gaan werken aan een Masterplan Romeinen aan de Vliet. Doel: het Romeinse erfgoed zichtbaar te maken en ‘beleefbaar’.  Met het Masterplan wil het museum het verhaal van de Romeinse periode vertellen waarbij Forum Hadriani en het Kanaal de pijlers vormen.

Het plan wordt deze week gelanceerd en aangeboden aan het provinciaal bestuur. De provincie betaalt 150.000 euro aan de realisatie van alle voornemens. Stap 1 is de digitalisering van de dagboeken van Caspar Reuvens: archeoloog die tussen 1827 en 1834 opgravingen deed om Forum Hadriani bloot te leggen. Bij stap 1 hoort ook een geheel nieuwe presentatie in Museum Swaensteyn over de Romeinen.

Daarmee begint het ‘verhaal’ echter pas. In de komende jaren gaat er het nodige veranderen in Park Arentsburgh. Aan  de hand van Reuvens’ activiteiten zal  het park opnieuw worden ingericht. Het transformatorhuis op de hoek van de Arentsburghlaan en de Dominee Veldhoenlaan wordt omgevormd tot antiquiteitenkabinet. De uitzichtheuvel in het park aan de kant van de Arentsburghlaan wordt opnieuw vorm gegeven, onder andere met banken en een vrije zichtlijn op de vijver.

In de vijver worden middels licht dan wel luchtbellen de contouren van een Romeins badhuis zichtbaar gemaakt. Aan de overkant komt een ‘nep waterput’ (een zogenoemde folly). De tuinmuur tussen het park en de bebouwing wordt hersteld. In het rosarium komt een beeld van Viktoria Vernia. Zij is de enige bewoonster van Forum Hadriani van wie de naam bekend is. Haar grafsteen is in Boedapest (Hongarije) gevonden met als opschrift ‘afkomstig uit Forum Hadriani’.

In het park zal het zogenoemde ‘keldertje van Reuvens’ zichtbaar worden gemaakt. Het betreft de kelder van een Romeins huis. Het is de bedoeling dat dit op een spiegel ter hoogte van het maaiveld wordt geprojecteerd. Het keldertje opgraven is vanwege grondwaterstanden onmogelijk. In het park worden op een zevental plaatsen bovengronds Romeinse ‘wegen’ aangelegd die de bestaande paden kruisen. Er komen ook een aantal Romeinse mijlpalen te staan.

Het is de bedoeling dat het geheel middels vandalisme bestendige geluidpalen ‘beleefbaar’ wordt voor bezoekers. Zij krijgen het verhaal van Corbulo, Viktoria en Reuvens te horen, die allen vertellen over hun belevenissen.

Het Masterplan voorziet er ook in dat er aan de kant van de Trekvliet een steiger komt waardoor ook opvarenden van schepen kennis kunnen nemen van het Romeinse verleden. Daarnaast zouden het Burghpat, dat liet van de Oude Tolbrug naar de Geestbrug, en het Kanaal van Corbulo bovengronds zichtbaar gemaakt moeten worden. Bij het Kanaal wordt gedacht aan een rij van speciale bomen.

Op de wensenlijst staat verder een aanpassing van de stadsbakens (hoek Prinses Mariannelaan/Arentsburghlaan), verplaatsing van de Romeinse tuin naar het volkstuinencomplex Arentsburghlaan, opzet  van een bezoekerscentrum en het ontwikkelen van een speciale app.

Naast de 150.000 euro van de provincie zouden ‘sponsoren’ van Museum Swaensteyn nog eens 100.000 euro moeten opbrengen, de gemeente is voor 50.000 euro aangeslagen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter