Nieuws
Minder sociale woningen aan De Star

Het aantal te bouwen sociale woningen aan De Star (Leidschendam) zal lager uitvallen dan de eerder genoemde 107. Dat hebben B&W de gemeenteraad laten weten.

Het uiteindelijke aantal sociale woningen zal bepaald worden aan de hand van een haalbaarheidsstudie (die begin 2019 klaar moet zijn) en overleg met de woningbouwcorporaties, melden B&W. ‘Op dit moment’ wordt ‘vooralsnog’ uitgegaan van de eerder genoemde 107 sociale woningen.

De corporaties zijn inmiddels in overleg getreden met Schouten Bouw over een samenwerking bij het project. Schouten zou ten noorden van De Star woningen in de vrije sector gaan bouwen. Nu wordt bezien of de twee bouwprojecten ineen kunnen vloeien.

Inmiddels is al wel gebleken dat de geluidhinder door verkeer op de A4 ernstiger is dan eerder gedacht. Er wordt nu naar aan oplossing gezocht bij de woningbouw. De kosten van geluidisolatie worden in een eerste raming geschat op minstens 800.000 euro.

Al eerder bleek dat de gedachte 130 sociale woningen op bedrijfsterrein Overgoo in Leidschendam er ook niet komen. Daarvan zal slechts een fractie gerealiseerd worden door ontwikkelaar Impact, waarmee de gemeente in zee is gegaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter