Nieuws
Vertraging bij plannen Damcentrum

Het taboeloze onderzoek dat B&W laat doen naar de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum in Leidschendam, waarbij ook gekeken wordt naar de bouw van een nieuwe brug over de Vliet, gaat langer duren dan gedacht. Besluitvorming begin komend jaar lukt nu niet meer. Dat is verschoven naar de periode april-juli. Dit hebben B&W de gemeenteraad laten weten. Ook het weer oppakken van plannen die het vorige college van B&W had gemaakt om de verkeersoverlast in het Damcentrum aan te pakken, is daarmee vertraagd. Het gaat dan onder meer om werken aan de Nieuwstraat en Damhouderstraat. In beide straten worden overigens wel al bomen gekapt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter