Nieuws
Twijfels over afvalbeleid

Het is zeer de vraag of de milieudoelstellingen met het afvalbeleid worden gehaald. Als er niet voor  2020 een blijvend nieuw afvalsysteem is ingevoerd zal dat negatieve financiële gevolgen hebben voor de gemeente omdat er dan minder inkomsten zijn uit verkoop van gescheiden afval zoals plastic, metaal en drankverpakkingen.

Dat blijkt uit een bericht van B&W aan de gemeenteraad. Formeel moet de hoeveelheid restafval per inwoner van zo’n 200 kilo per jaar nu, dalen naar 100 kilo in 2020. Die doelstelling was al langer onhaalbaar en vrijwel geruisloos naar 2030 verschoven.

Vorige week nam de gemeenteraad een voorstel van GroenLinks over waarin staat dat de hoeveelheid restafval per inwoner jaarlijks met tien procent moet afnemen. De coalitiepartijen zien dat echter als ‘een doel’ en geen eis.

Voor 2020 zal er ook geen nieuw afvalsysteem zijn. Verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen verwacht dat pas na 2020. Tot die tijd voeren B&W weer een wekelijkse afvalophaal in bij laagbouwwoningen. Daarmee wordt begin 2019 gestart.

B&W erkennen dat de uitvoeringskosten van het afvalbeleid zullen stijgen nu het invoeren van een nieuw afvalsysteem – waarbij de burger zelf afval scheidt en restafval wegbrengt – is uitgesteld. Dat nieuwe afvalsysteem was er alleen in Voorburg-Midden. De ervaringen worden nu eerst geëvalueerd voordat beslist wordt of ook andere wijken ermee te maken krijgen.

Dat het afvalbeleid een ‘imagoprobleem’ heeft, geven B&W toe. Dat probleem is er omdat er overal afval  gedumpt wordt en containers niet snel genoeg geleegd worden als ze vol zitten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter