Nieuws
Waaijer zwijgt over eigen plan

Rob Waaijer, directeur van Waaijer projectrealisatie, wil niets kwijt over het grootschalige bouwplan achter de gevels van Herenstraat 42 in Voorburg, dat hij samen met Hoogvliet Beheer wilde realiseren. Een intentieovereenkomst die Waaijer en de gemeente over het plan hadden, liep donderdag af. ,,Ik kan u daarover niets meedelen. Zodra wij iets mee te delen hebben zullen wij dat doen’’, aldus Waaijer, die het gesprek daarna afkapt.

De intentieovereenkomst stamt uit november 2017. Waaijer wil in het gebied tussen Herenstraat, Sionsstraat, Raadhuisstraat en Vlietstraat een ondergrondse parkeergarage, een grote Hoogvliet-supermarkt en 30 woningen realiseren. Binnen het gebied heeft de gemeente de meeste grond en panden in handen. Men is bereid die te verkopen aan Waaijer tegen een marktconforme prijs.

Het was de bedoeling dat er in maart 2018 een ‘koop- en realisatieakkoord’  tussen gemeente en Waaijer zou zijn. Dat kwam er echter niet. De intentieovereenkomst, die tot 20 april 2018 liep, werd daardoor met vier maanden verlengd. Nog voor de zomer moest er een ‘koop-, ontwikkel- en realisatieovereenkomst’ zijn tussen gemeente en Waaijer, zo werd bij de verlenging van de intentieovereenkomst gemeld.

Ook dat gebeurde echter niet, reden om de intentieovereenkomst met nog eens vier maanden te verlengen, tot 20  december 2018. Die datum is inmiddels verstreken. In de intentieovereenkomst zat ook een inspanningsverplichting voor de gemeente om er alles aan te doen het plan-Waaijer te doen slagen. Eerder werd al duidelijk dat Waaijer de feitelijke gang van zaken bepaalde. De gemeente ‘keek’ slechts mee.

Hoogvliet beheer liet eind 2017 weten een ‘positieve grondhouding’ ten opzichte van het plan te hebben. Tegelijk claimde de investeerder dat het plan winstgevend moest zijn. Hoogvliet beheer hield zich het recht voor dat men het plan kon afblazen als het economisch onhaalbaar en/of maatschappelijk onaanvaardbaar bleek.

Door de aantrekkende economie kan de gemeente meer geld  vragen voor grond en gebouwen. Tegelijk stijgen de bouwkosten door krapte op de bouwmarkt. Dat zijn beide financiële tegenvallers voor Hoogvliet beheer waarbij het de vraag is of men die kosten terugverdient. Dat zou moeten via omzet in de te bouwen Hoogvliet supermarkt, de verkoop van de 30 te bouwen woningen, en mogelijke inkomsten uit het parkeren in de ondergrondse garage.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter