Nieuws
Avalex erkent missers in afvalbeleid

Er zijn de nodige dingen misgegaan bij de invoering van ‘Het Nieuwe Inzamelen’ (HNI): het systeem waarbij bewoners zelf afval scheiden dat wordt opgehaald, en restafval zelf moeten wegbrengen naar containers. Dat blijkt uit een evaluatie die afvalbedrijf Avalex heeft gemaakt. HNI is in Voorburg-Midden eind 2017 ingevoerd als eerste, en tot nu toe enige wijk binnen de gemeente.

Avalex erkent dat HNI per gemeente had moet kunnen verschillen. Tot nu toe hanteert Avalex één systeem voor alle zes aangesloten gemeenten. Er moet ruimte komen voor een gemeentelijke invulling onder andere wat betreft te lopen afstand naar containers, manier van inzamelen bij laag- en hoogbouw, frequentie van inzameling en het tempo waarmee HNI wordt ingevoerd.

Het afvalbedrijf wil ondergrondse containers voor restafval plaatsen bij de ondergrondse containers voor gescheiden soorten afval. Dat voorkomt dumping van afval en het gooien van afval in de verkeerde containers. Nu ontbreken veelal containers voor restafval.

Bij hoogbouw zouden ondergrondse containers voor restafval op hoogstens 75 meter van het pand moeten staan. Het gescheiden afval zou in de flats zelf verzameld moeten worden. Als een ondergrondse container niet lukt moeten er direct bij de flat zelf deels verdiepte, dan wel bovengrondse containers moeten komen waarvoor dan een parkeerplek moet worden opgeofferd.

Om meer service en maatwerk te bieden gaat Avalex speciale aandacht geven aan plekken waar ouderen en minder-validen wonen, en aan flatjes te midden van laagbouw. Tot nu toe hield het bedrijf daar geen rekening mee bij de invoering van HNI; dus bij de plaatsing van ondergrondse containers.

Avalex kondigt ook een nieuwe communicatieslag aan om burgers tot een gedragsverandering te bewegen. De communicatie moet gerichter, meertalig, met meer visuele beelden. Er moet meer aandacht komen voor nazorg in wijken waar HNI is ingevoerd. Maatschappelijke organisaties en onderwijs moeten bij de communicatie betrokken worden. Er moet ook gewerkt gaan worden met een systeem van ‘beloning’ voor goed gedrag en de bewoners van wijken moeten actiever bij het beleid worden betrokken.

In een reactie op pleidooien om HNI niet in te voeren maar het afval door de verwerker te laten scheiden, stelt Avalex dat men meer informatie gaat geven over de mogelijkheden tot nascheiding. Wel stelt het bedrijf dat het afzonderen van papier, kanton, groenafval en textiel altijd nodig zal blijven, ook bij nascheiding.

Het afvalbedrijf waarschuwt in de evaluatie wel voor hogere kosten van HNI. Het systeem zou in vijf jaar worden ingevoerd in alle gemeenten. Uitgegaan werd van zo’n 14 wijken per jaar. Tot nu toe zijn er maar zeven wijken in Avalex-gebied waar HNI bestaat. De termijn van vijf jaar is daarmee onhaalbaar en het zal leiden tot hogere kosten.

De gemeenteraad is al diverse malen een evaluatie van HNI in Voorburg-Midden beloofd. De laatste keer werd die toegezegd voor begin 2019. B&W wilden daarop echter niet wachten met een wijziging van het afvalbeleid, onder meer weer wekelijks inzamelen in bepaalde wijken. De evaluatie van Avalex stamt uit oktober.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter