Nieuws
Aanpassing besluit N14

De gemeenteraad heeft een recent besluit inzake de N14 aangepast. Dit gebeurde op voorstel van de griffie; zeg maar het secretariaat van de gemeenteraad.

Op 11 december besloot de gemeenteraad over een voorstel van Rijkswaterstaat om de doorstroming op de N14 en aansluitende wegen te verbeteren.

In het raadsbesluit werd verwezen naar een variant waarbij Rijkswaterstaat het linksaf slaan vanaf de Heuvelweg, Noordsingel, Prins Bernhardlaan en Mgr. van Steelaan de N14 op, had laten vervallen.

In plaats daarvan moesten automobilisten op de Heuvelweg en Noordsingel omrijden om via keerlussen en rotonden alsnog de N14 op te kunnen rijden richting A4.

Automobilisten komende uit Voorburg moesten, om de N14 op te komen richting Wassenaar, omrijden via Haags grondgebied (Hofzichtlaan, Bezuidenhoutseweg).

Tegen deze variant rees veel weerstand. Dus ontwikkelde Rijkswaterstaat een nieuwe waarbij alle links- en rechtsaf slaande bewegingen op de kruisingen van Mgr. van Steelaan/Heuvelweg en Prins Bernhardlaan/Noordsingel met de N14, mogelijk bleven.’

De gemeenteraad nam deze laatste oplossing over, al bleek dat niet uit het eigen besluit. Vlietnieuws heeft daar eerder over bericht.

Er is nu besloten de tekst van het genomen besluit aan te passen zodat er verwezen wordt naar de laatste variant van Rijkswaterstaat.

De griffie heeft de nieuwe tekst ter informatie voorgelegd aan de fracties van de partijen in de gemeenteraad. Die zijn stilzwijgend akkoord gegaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter