VVD-gemeenteraadslid Sabrina van den Heuvel heeft wethouder Juliette Bouw (zorg) een zestal vragen gesteld over de mogelijke sluiting van de ziekenhuizen Antoniushove en Bronovo. Dit naar aanleiding van berichten dat de eigenaar, HMC, daarop studeert.

  1. Was het College van B&W op de hoogte van de voorgenomen reorganisatie binnen de HMC-groep?
  2. Was het College van B&W op de hoogte van de verschillende scenario’s zoals genoemd en dus ook sluiting van een locatie als een mogelijk scenario?
  3. Is het College van B&W betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van deze scenario’s? Zo ja, wie waren uw gesprekspartners? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe ziet het College van B&W een mogelijke sluiting van Antoniushove in het kader van goed bereikbare zorg in onze gemeente?
  5. De VVD roept het College van B&W op om goed vinger aan de pols te houden zodat de zorg voor Inwoners van Leidschendam-Voorburg op peil blijft. Hoe gaat het College dit doen?
  6. Gezien de reeds huidige onrust in onze gemeente, vinden wij het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd worden over eventuele beslissingen en consequenties rond de HMC-groep. De VVD roept het College van B&W dan ook op er bij de betreffende partners op aan te dringen dat de bewoners van Leidschendam-Voorburg goed meegenomen worden in de verdere communicatie. Graag worden wij als Gemeenteraad ook verder geïnformeerd wanneer er meer informatie inzake de verschillende scenario’s bekend is.
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter