Delft doet al enige jaren ervaring op met proefprojecten tussen overheden, bedrijven en brancheorganisaties waarin oplossingen voor het verduurzamen van de stadslogistiek worden uitgetest. Zij doen dit onder andere in samenwerking met PostNL. Stadslogistiek Delft bundelt goederenstromen aan de rand van de stad en bezorgt de goederen binnen Delft met (kleine) elektrische voertuigen. Deze voertuigen zijn schoon en compact. Dat maakt het wonen, werken en winkelen in de stad aangenamer. Ook haalt en brengt Stadslogistiek Delft retail bestellingen voor winkeliers. Daarnaast is een proef uitgevoerd voor het ophalen van droog afval (karton en plastic). Door het succes hiervan wordt een aanbesteding voorbereid voor afvalinzameling met voertuigen, die uitstootvrij zijn, minimale impact op de leefbaarheid hebben en makkelijk wendbaar zijn in de stad.

(Foto: In Delft zijn al pilots uitgevoerd met zero emissie voertuigen voor stadslogistiek)