In haar verklaring over de zorgen rond ziekenhuis Antoniushove zegt wethouder Juliette Bouw (zorg) dat de gemeente door het HMC (de ziekenhuisgroep die eigenaar is van de ziekenhuizen Antoniushove, Bronovo en Westeinde, red.) is geïnformeerd over het feit dat daar op dit moment wordt gewerkt aan een plan met een aantal mogelijke  toekomstscenario’s voor de lange en korte termijn. Daarbij wordt ook gekeken naar de huisvesting van de ziekenhuizen.

Die gesprekken zijn volgens ingewijden al ruim voor de kerstvakantie gevoerd. Daar werd echter geen ruchtbaarheid aan gegeven. Zo moesten de plaatselijke politici uit de media vernemen dat de toekomst van Antoniushove mogelijk in gevaar is. Desalniettemin verklaart de wethouder: ,,We beslissen als gemeente niet over huisvesting van ziekenhuizen, maar zijn wel in gesprek met het HMC om duidelijk te maken hoe belangrijk bereikbare  ziekenhuiszorg voor onze inwoners is.”

Dat roept  de vraag op hoe lang de wethouder al ‘in gesprek’ is met HMC en waarom de gemeenteraad – en de inwoners van de gemeente – daarover niet zijn geïnformeerd. Het bewust niet informeren van een gemeenteraad is, net als het achterhouden van informatie voor de Tweede Kamer, een politieke doodzonde.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter