De HMC-ziekenhuisgroep kiest voor een ‘vernieuwende aanpak’. Dat stond te lezen in het Jaardocument 2017 dat medio 2018 werd gepubliceerd. Wat daaronder wordt verstaan wordt echter niet duidelijk gemaakt.

In het stuk staat geen woord over een studie naar de toekomst van de ziekenhuisgroep en een mogelijke sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove. Vorige week lekte uit dat HMC daaraan sinds het najaar van 2018 werkt. Eind deze maand zouden besluiten moeten vallen.

In het Jaardocument zijn, met de kennis van nu, wel aanwijzingen te vinden over de kant die HMC op wil. Zo staat er te lezen dat acute zorg – ook wel spoedzorg genoemd – inclusief spoedeisende hulp (SEH), een speerpunt is. Net als oncologie (behandeling van kanker).

HMC stelt een ’30-minuten ziekenhuis’ te willen zijn. ‘Dit is een ziekenhuis waar iedere SEH-patiënt in één keer op de juiste locatie bij de juiste zorgverlener terechtkomt en binnen een half uur weet waar hij aan toe is’.

Hooggespecialiseerde acute zorg is het kenmerk van ziekenhuis Westeinde, staat in het Jaardocument. ‘Acute zorg HMC Westeinde heeft een van de grootste SEH’s in Nederland met gespecialiseerde traumazorg en 24/7 een SEH-arts op de afdeling’. In Antoniushove bevindt zich het oncologisch centrum, staat er te lezen. Over Bronovo wordt gesteld dat men daar voor kennis en kunde heeft over ‘geplande’ zorg (zorg die men ziet aankomen, red.) en ouderenzorg.

Over  de toekomst stelt de HMC-top: ‘Om de komende jaren de juiste zorg te kunnen blijven bieden en nog beter tegemoet te komen aan de wensen van patiënten blijft HMC investeren in uitstekende faciliteiten’. Daarbij kiest men dan voor ‘een vernieuwende aanpak’.

Elders staat er: ‘Er verandert veel in de zorg. Dankzij nieuwe (medische) technologieën en nieuwe behandelingen krijgen steeds meer patiënten zorg thuis en vindt verdere concentratie van hoog complexe zorg plaats’.

De directie haalt ook het strategisch plan ‘Ziekenhuis met liefde en lef’ aan. ‘Leidend daarbij is kwalitatief goede en toegankelijke en doelmatige zorgverlening. Daarbij zijn de lijnen naar de toekomst meer zorg thuis en een scherper profiel voor de acute zorg en de oncologische zorg. Het strategisch plan loopt tot 2019 en zal in 2018 herijkt worden’.

Met verzekeraars –  CZ en Menzis als eersten – sloot HMC een meerjaren overeenkomst af. ‘Kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg staan daarbij centraal. Voor de geplande zorg komen passende afspraken waarbij kwaliteit en doelmatigheid leidend zijn’, aldus HMC.

Over het niveau van de zorg wordt in het Jaardocument het volgende opgemerkt: ‘Vanuit de drie ziekenhuislocaties bieden we uitstekende en toegankelijke medische zorg voor inwoners in de Haagse regio. Bijna alle specialismen zijn bij ons vertegenwoordigd. HMC kent bovendien een groot aantal topklinische functies. Dit betekent dat ook patiënten van buiten de Haagse regio bij ons terecht kunnen. Als topklinisch ziekenhuis hebben we een belangrijke rol in de afstemming over de concentratie en spreiding van zorg met andere ziekenhuizen uit de regio’.

Wat betreft de drie ziekenhuislocaties wordt in het hoofdstuk ‘financieel beleid’ echter opgemerkt dat dit ‘inefficiency’ met zich brengt. Omdat het financieel niet goed ging met HMC werd in juni 2017 een verbeterprogramma gestart. Dat was gericht op kostenverlaging met name bij de inhuur van extern personeel, snelle bezuinigingen bij de materiële kosten en het snijden in overhead. Voor 2018 worden nadere maatregelen aangekondigd die een blijvend effect moeten hebben.

Bij een omzet van 468 miljoen euro boekte HMC in 2017 een winst van 2,6 miljoen. Het eigen vermogen stond op 161 miljoen. De langlopende schulden bij de banken beliepen 136,5 miljoen. Ten opzichte van 2016 namen omzet en winst af; eigen vermogen en schulden toe.

Eind 2017 werkten er bij HMC 4146 mensen (omgerekend 3398 full-time banen) waaronder 138 medisch specialisten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter