Het CDA vindt de mogelijke sluiting van ziekenhuizen Antoniushove en Bronovo  een schrikbeeld. Dat zegt gemeenteraadslid Stijn Strous, woordvoerder gezondheidszorg in de CDA-fractie. ,,Het toekomstscenario dat nu door de HMC-groep wordt onderzocht, waarbij de locatie Bronovo en Antoniushove geheel of gedeeltelijk sluiten, zou de slechtst denkbare uitkomst zijn. Het CDA is voor goede zorg die bereikbaar is. Wij streven al langer naar terugkeer van een huisartsenpost in de gemeentehet laatste wat we willen is lokaal zorgaanbod verliezen.”

,,Het verdwijnen van lokale zorg verhoogt aanrijtijden en is dus een groot risico. Dit is zeer zorgwekkend. Je moet er toch niet aan denken dat je rond de spits in een zorgfile het Westeinde ziekenhuis moet bereikenOok de concentratie van de dagzorg en het verpleeghuis is onwenselijk vanuit het oogpunt van toegankelijkheid en bereikbaarheid. Er wonen 74.000 inwoners in onze gemeente. Iedereen die zorgpremie betaalt, verwacht natuurlijk goede, bereikbare zorg te kunnen ontvangen als dat nodig is.”

,,De gemeenteraad gaat niet over de huisvesting van een ziekenhuis. Maar het belang van bereikbare zorg is voor de inwoners groot. Het CDA spoort het college van B&W aan snel de HMC-directie en  zorgverzekeraars  op andere gedachten te brengen. De CDA-fractie roept collega-raadsleden op samen een open brief te sturen aan de HMC-directie om te pleiten voor zorg die dichtbij de inwoners blijft”, aldus Strous, die zelf in de gezondheidszorg werkzaam is.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter