Kleinere bedrijven die innoveren kunnen een subsidie ontvangen van de provincie. In 2018 werd er tien miljoen euro uitgekeerd aan 46 ondernemingen in de categorie midden- en kleinbedrijf (MKB). De subsidie maakt deel uit van de regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland. De provincie en het ministerie van Economische Zaken werken daarbij samen. Ook in 2019 stellen zij middelen beschikbaar voor deze regeling. In de loop van 2019 wordt hier meer over bekend gemaakt via de website van de provincie. Voor vragen over deze subsidieregeling kunnen ondernemers terecht bij het Klant Contact Centrum en het e-loket van de provincie Zuid-Holland. Zie voor meer info www.pzh.nl/mitzh

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter