Nieuws
Werkgroep Snippergroen: “B&W niet integer”

Het gemeentebestuur is niet integer. De gemeente liegt en bedriegt. Dat stelt D. Goudart, voorzitter van de Werkgroep snippergroen Essesteijn. Aanleiding voor zijn woede uitval vormen brieven die drie bestuursleden van de werkgroep  hebben ontvangen van de huisadvocaat van de gemeente. Daarin staat dat de drie bestuursleden proberen door ‘verjaring’ gemeentegrond in handen te krijgen die eigenlijk niet van hen is.

Bij het snippergroen gaat het om stukjes grond die bewoners van Essesteijn in het verleden bij hun tuin of erf hebben getrokken. De gemeente claimt dat die grond van de gemeente is. De betrokkenen moeten de grond ‘schoon’ teruggeven of het stukje land kopen dan wel huren. De Voorburgse wijk Essesteijn was de eerste wijk waar de gemeente het zogenoemde Project snippergroen startte. Tot op de dag van vandaag heeft de gemeente echter geen eigendomsbewijzen voor de grond kunnen overleggen. Indien de gemeente te lang wacht is er sprake van verjaring en vervalt de grond sowieso aan degene die het terrein bij het eigen perceel trok.

Volgens Goudart heeft de huisadvocaat de brieven verzonden zonder de dossiers goed te bestuderen. Dat erkent de raadsman van de gemeente ook zelf. Van de andere kant heeft de gemeente eerder toegezegd dat alle leden van de werkgroep, inclusief bestuursleden, nogmaals  de kans zouden krijgen een keuze te maken uit huur, koop dan wel teruggave. Die toezegging wordt nu, middels de brieven van de huisadvocaat, met voeten getreden, aldus Goudart.

,,Ik vind het treurig te moeten constateren dat we met een niet integer bestuur van doen hebben. Daar word ik verdrietig van, maar ook heel erg boos’’, geeft de voorzitter te kennen.

Experts van de rechtsbijstandsverzekering die betrokkenen hebben ingeschakeld, staan op het standpunt dat de gemeente niet heeft bewezen eigenaar van de grond te zijn. Inmiddels zijn er wel landmeters in Essesteijn opgedoken. Die kwamen er onder andere achter dat een straat niet lag op de plaats die op hun kadastrale kaarten stond aangegeven. Binnen de werkgroep wordt vermoed dat ambtenaren van de gemeente de dossiers bewust aan de huisadvocaat hebben doorgespeeld om te voorkomen dat het tot een bemiddeling tussen gemeente en betrokkenen zou komen. Verantwoordelijk wethouder Jan Willem Rouwendal liet de gemeentelijke ombudsman eerder weten voor zo’n bemiddeling te voelen; zijn ambtelijke top is daar echter tegen.

De gemeente is intern werd gestart met een evaluatie van het Project snippergroen Essesteijn. Daar worden bewoners niet bij betrokken. De gemeenteraad wordt ook niet actief geïnformeerd over de problemen in de Voorburgse wijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter