Nieuws
Goedkoper treinkaartje aan randen van de spits
De NS ziet kansen voor een plan om een goedkoper treinkaartje aan te bieden aan reizigers die de drukste momenten van de spits mijden. Dit idee is namelijk overgenomen in het Ontwerp Klimaatakkoord dat  eind 2018 werd gepresenteerd.
De trein is een van de meest duurzame vormen van vervoer, treinen rijden in Nederland volledig op windenergie. Op de drukste trajecten groeit het aantal reizigers jaarlijks met ongeveer 5%. Met name in de spits is het op sommige trajecten druk in de trein. Om de trein aantrekkelijk te houden investeert NS € 3,5 miljard in nieuwe treinen en het moderniseren van treinen, maar daarmee blijft het op sommige trajecten druk. Korting aan de randen van de spits is een effectieve maatregel tegen drukke treinen en het houdt de trein betaalbaar.

Roger van Boxtel (directeur NS): ,,Wij zijn blij dat het klimaatakkoord de deur openzet voor een goedkoper treinkaartje aan de randen van de spits. Dit is een logische stap om Nederland bereikbaar te houden, zeker nu noodzakelijke overheidsinvesteringen in infrastructuur vooralsnog achterblijven. De trein wordt hiermee aantrekkelijker voor automobilisten, zodat Nederland CO2-uitstoot kan besparen.”

De ambitie is het aantal zakelijk verreden kilometers op de weg tussen nu en 2030 met 8 miljard km. terug te dringen. Dit jaar zou het voorstel voor een goedkoper treinkaartje aan de randen van de spits of een andere prijsprikkel, in eerste instantie op de drukste trajecten, er moeten liggen.

Spreiding van de spitsdrukte is een maatschappelijke opgave, waar NS een bijdrage aan levert. Treinen rijden in de spits veelal op maximale lengte en de frequentie kan op de drukste routes niet worden opgeschroefd, omdat daarvoor geen ruimte op het spoor voor is. Uit eerdere praktijkproeven met korting aan de randen van de spits blijkt dat dit een effectieve maatregel is om de spits (07.30-08.30 uur) te ontlasten: het aantal reizigers dat incheckte daalde met  5,5% tot 10 procent. De korting op de prijs van het kaartje voor degenen die net buiten de spits reisden lag bij de proef op 40 procent.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter