,,De ellende van het de laatste jaren niet meer werken van ons afval afvoersysteem is veroorzaakt door de twee vorige colleges van Burgemeester en Wethouders. De frequentie van ophalen en capaciteit van ondergrondse containers werd verlaagd en verkleind. Ook werd de milieustraat verkocht voor woningbouw, zonder alternatief na opheffing voor bewoners in eigen gemeente. Een totaalvisie ontbrak.

Voor veel geld werd er minimaal twee keer door een extern onderzoekbureau gerapporteerd. In een passief openbare bijeenkomst voorafgaand aan de gecombineerde commissievergadering Algemene Zaken en Openbaar Gebied op 16 januari 2018 werden door de onderzoeker de deels al gedateerde onderzoeken toegelicht. De camera werd uitgezet en er is van de bijeenkomst geen verslag gemaakt. Het was een beschamende vertoning.
De vertegenwoordigers in het bestuur van Avalex namens onze gemeente (uit het college van Burgemeester en Wethouders) gaven openlijk aan zich onvoldoende deskundig op dit terrein te voelen om de organisatie te kunnen aansturen. Ook de raadsleden waren eerlijk deze kennis van afvalscheiding en-exploitatie niet te hebben. De onderzoeker noemde ter ondervanging van deze lacune de mogelijkheid om een betaald college van advies in te stellen. Een spoeddebat a.s. dinsdag zonder voorbereiding zal niets nieuws aan informatie opleveren.”
(Naam inzender bij redactie bekend).
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter