Nieuws
‘We verwachten niets meer van de gemeente’

Hij is het ‘zat’; Broos Brouwers. Bewoner van de Voorburgse wijk Essesteijn en ‘slachtoffer’ van het gemeentelijke beleid rondom snippergroen. Dat zijn stukjes grond waarvan de gemeente claimt dat bewoners die zich ooit onrechtmatig hebben toegeëigend. Bij Broos Brouwers gaat het om vier vierkante meter.

Vanavond spreekt de Voorburger de gemeenteraad toe om zijn, en die van vele buurtbewoners, nood te klagen. ,,Ja, ik had het al eerder kunnen doen maar we hadden steeds de idee dat we er met de gemeente wel uitkwamen’’, verklaart Broos Brouwers. ,,De gemeente gaf ook die indruk maar alle bewijzen dat het niet hun grond is, worden genegeerd. Tot aan luchtfoto’s toe. Die doen dan plots niet ter zake.’’

,,We verwachten nu niets meer van de gemeente. Het hele proces duurt al twee jaar. Ik blijf me verbazen over de halsstarrigheid waarmee de gemeente zijn eigen gelijk blijft uitdragen. In mijn geval gaat het om vier vierkante meter grond. Waar hebben we het over? Vanaf de bouw van de wijk, zo’n 45 jaar geleden, is de situatie niet veranderd. In mijn geval is er dus een heldere casus. De gemeente zit er gewoon naast. Maar ze blijven ons maar onder druk zetten. Ze handelen gewoon onfatsoenlijk.’’

,,De gemeente kan niet aantonen dat de grond van hen is. Als je dat niet kunt verjaart het recht op die grond na twintig jaar. De gemeente negeert dat. Dan zeggen ze ineens dat het een tijdlang over een huurwoning in plaats van een koopwoning ging. Zo mag je als gemeente niet met je burgers omgaan. Er wordt geen recht gedaan aan de rechtvaardigheid.’’

,,Ik kan begrijpen dat het hele beleid rond snippergroen ook een financiële kant heeft voor  de gemeente. Extra inkomsten door grondverkoop dan wel verhuur. In Essesteijn weigeren ze echter in te zien dat de grond niet van hen is, al 45 jaar niet. Ze zijn gewoon te laat. En nu maken ze enorm veel kosten. Plus kosten voor rechtszaken die er zeker gaan komen.’’

,,De gemeente zegt wel steeds dat ze er uit wil komen, maar ze doet niets. Ze wilden niets te maken hebben met de Rijdende rechter, ze wilden niet meewerken aan een uitzending van ‘Kassa’ over het snippergroen, ze negeerden een advies van de lokale ombudsman en ze willen niet praten met experts van de rechtsbijstandsverzekeraars die diverse bewoners hebben ingeschakeld.’’

,,Het is allemaal heel makkelijk op te lossen. Neem die luchtfoto’s, kijk hoe de situatie 20 jaar geleden was en je bent klaar. Ik ga de gemeenteraadsleden oproepen het in die richting te zoeken. Ik ben wel lid van de Werkgroep die in onze wijk inzake snippergroen actief is, maar ik spreek niet namens hen. Ik heb als burger en betrokkene gewoon de stoute schoenen aangetrokken.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter