Nieuws
Tekst brief aan top HMC inzake Antoniushove

Op voorstel  van CDA-gemeenteraadslid Stijn Strous stuurt de gemeenteraad een brief aan de top van de HMC-ziekenhuisgroep over de mogelijke sluiting van ziekenhuis Antoniushove, alsmede Bronovo in Den Haag. Het stuk is ondertekend door alle fracties in de gemeenteraad en B&W. De tekst luidt aldus:

Haaglanden Medisch Centrum

T.a.v Raad van bestuur en Raad van Toezicht

CC. zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis

Betreft: verkenning HMC regionaal locatiebeleid

Mijne dames en heren,

Op 28 december heeft u aangegeven te werken aan een plan waarin enkele toekomst scenario’s zullen worden uitgewerkt.  In dit plan gaat u tevens kijken naar de spreiding en concentratie van zorgaanbod op de verschillende locaties.

Veel inwoners van Leidschendam en Voorburg zijn voor hun tweedelijns zorg aangewezen op uw ziekenhuis. Een belangrijk deel van die zorg wordt verleend op de locaties Antoniushove  en Bronovo. Zeker de spoedhulp op de locatie Bronovo heeft een cruciale functie voor onze regio.

Naast de continuïteit is de nabijheid van zorg voor patiënten essentieel. Het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het zorgaanbod op de locaties Antoniushove en Bronovo is onwenselijk en ondenkbaar. Patiënten zouden dan zijn aangewezen op het aanbod in Zoetermeer,  Leiden of Den Haag Centrum. In alle gevallen een forse teruggang in de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor patiënten en hun families. Ook komt de functie van netwerkziekenhuis in het geding, als het MCH niet langer de vanzelfsprekende partner is van verwijzers en verpleeghuizen en thuiszorg in onze regio.

Namens onze inwoners, uw patiënten en verzekerden doen we een klemmend beroep om  in uw planvorming de verzorgingsfunctie en bereikbaarheid voor onze regio mee te nemen. Dit betekent wat ons betreft dat een scenario waarin de zorg wordt beperkt tot 1 of 2 locaties de moeite van het uitwerken niet waard is.

U geeft aan in de komende periode in gesprek te gaan met belanghebbenden. Wij nodigen u van harte uit om met ons en onze inwoners het gesprek te voeren. De continuïteit en kwaliteit van zorg zijn ons alle zorg. Maar die continuïteit komt vanuit het perspectief van een patiënt ook in het geding, naarmate deze minder bereikbaar is.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter