Nieuws
Torens van 120 meter bij station Laan van Nieuw Oost Indië

Inwoners van Voorburg-Noord die bij station Laan van Nieuw Oost Indië wonen kijken in de toekomst tegen kantoor- en woontorens aan van 120 meter hoogte. Dat blijkt een zogenoemde Gebiedsagenda die B&W van Den Haag voor de ontwikkeling van het stationsgebied hebben uitgebracht.

Aan de Haagse kant zouden drie van dergelijke torens moeten komen; allen op de plaats van het gebouw waar ooit het ministerie van sociale zaken in was gevestigd. Achter de torens zou nog eens een rij van panden met 75 meter hoogte moeten komen. Langs de Schenkkade zouden gebouwen van 35 meter hoogte dienen te verschijnen.

Aan de Van Alphenstraat plant Den Haag in de strook tussen de huidige ingang van het station en de Koningin Julianalaan drie panden van elk 55 meter hoog met daar tussenin wat lagere verbindingsstukken. Langs dezelfde straat tussen het station en de Koningin Wilhelminalaan zijn gebouwen van 15 tot 30 meter hoogte voorzien.

Den Haag zint verder op een herontwikkeling van het gebied Koningin Wilhelminalaan / Spoorstraat en van het stuk Nicolaas Beetslaan tussen de Koningin Julianalaan en de E.A. Borgerkade, dat direct aan het spoor ligt.

Alle voornemens houden verband met de ontwikkeling van een Centraal innovatie district (CID) rondom de stations Den Haag HS, CS en Laan van Nieuw Oost Indië. Bij dit laatste station ligt de nadruk op de komst van ICT- en andere technische bedrijven alsmede ondernemingen die actief zijn in de (cyber) security sector. Den Haag wil hier het hart van de Europese veiligheidssector vestigen.

Het station zal geheel verbouwd worden. Het moet aan beide kanten een hoogwaardige uitstraling krijgen. Er komen een nieuwe stationshal, meer fietsenstallingen (2500 fietsen waarvan de helft aan Voorburgse kant), meer onderdoorgangen (tussen J. Mosselstraat en de Van Alphenstraat en tussen de Kon. Sophiestraat en de Van Alphenstraat), en een beter koppeling tussen het station en de bus- en tramhaltes op de Koningin Julianalaan. Die worden verplaatst, maar mogelijk schuift het station ook iets op.

Rondom het station moeten 195.000 tot 250.000 vierkante meter kantoor, congreszalen, onderwijsvoorzieningen, kennisinstituten en woningen komen. De bouw loopt tussen 2020 en 2040. De nieuwe bewoners krijgen geen parkeervergunning meer. Er moeten dus mensen zonder auto komen wonen. Den Haag wil dat zo’n systeem in Voorburg-Noord ook wordt ingevoerd. Verder komt er in de hele omgeving betaald parkeren, dag en nacht. Den Haag wil in het gebied ook een nieuwe parkeergarage realiseren.

In het hele gebied krijgen de fietser en voetganger voorrang. De Van Alphenstraat moet een fietsstraat worden. Daarnaast komen er nieuwe fiets- en voetgangersroutes in het gebied. Er komt ook veel meer groen. De openbare ruimte moet gaan uitnodigen tot verblijf en onderling contact.

Den Haag kan voor het gebied aan de Voorburgse kant van het station plannen omdat dit Haags grondgebied is. Dat betreft de strook tussen het spoor en de Van Alphenstraat met uitlopers naar de Spoorstraat en Nicolaas Beetslaan.

In een reactie op de Haagse plannen spreken B&W over ‘mooie kansen voor Voorburg, maar ook uitdagingen’. De gemeente wil samen met inwoners en ondernemers nauw betrokken blijven bij de uitwerking van de gebiedsagenda. De inzet van de gemeente is daarbij gericht op de ambities uit de structuurvisie: het verbeteren van de kwaliteit van de Openbaar vervoerknooppunt Laan van Nieuw Oost Indië en het ontwikkelen van passende woon- en werkmilieus. Hierbij moet rekening gehouden worden met bestaande bewoners en ondernemers, met name rond de Van Alphenstraat. Den Haag zal in de loop van 2019 speciaal gericht op belanghebbenden in Voorburg, een informatieavond organiseren, aldus B&W.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter