Nieuws
Waterveiligheid in Nederland wordt kritiek

,,Nederland houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Nederlandse dijken en waterwerken.” Dat zegt ir. Ron van Megen, voorzitter van de Algemene Waterschapspartij (AWP). ,,Tot op heden heeft Den Haag de consequenties van de versnelde zeespiegelstijging nauwelijks bekeken. Dat is onverantwoord. De tijd dringt. We stevenen af op calamiteiten.”

De AWP maakt zich ernstige zorgen over de afwachtende houding van Den Haag als het gaat over waterveiligheid. ,,We zien dat enkele beleidsmakers in Den Haag inmiddels wel doordrongen lijken van de urgentie van daadkrachtig overheidsingrijpen op het thema wateroverlast. Maar dat dit onderwerp onlosmakelijk is verbonden met het thema waterveiligheid is nog niet tot Den Haag doorgedrongen”, zegt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp.

De AWP pleit voor een breed onafhankelijk onderzoek met op korte termijn een Masterplan Waterveiligheid als resultaat. ,,De deskundigen pleiten ervoor om robuuste plannen te ontwikkelen die het land zelfs onder de meest extreme omstandigheden waterveiligheid bieden”, legt Van Megen uit. ,,Dat spreekt ons aan. Eigenlijk willen we dat er, bij het afwegen van alle mogelijke oplossingen, rekening wordt gehouden met een zeespiegelstijging van twee tot drie meter in het jaar 2100. Helaas is dat, volgens het KNMI inmiddels een reële inschatting. Lager inzetten zou onverstandig zijn.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter