Nieuws
Wethouder Rouwendal in problemen

Wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) is in politieke problemen geraakt. Dit naar aanleiding van de zogenoemde Nashville-verklaring. De wethouder wil geen afstand nemen van die verklaring, al zegt hij wel die niet te zullen tekenen.

De Nashville-verklaring heeft als ondertitel: ‘Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’. In het document wordt omschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, maar ook met zaken als het huwelijk en seks. In de verklaring staat dat goede christenen homoseksualiteit dienen af te wijzen.  Homoseksualiteit wordt zondig en onrein genoemd. Ook wordt gesuggereerd dat daar genezing voor mogelijk is.

De Nederlandse verklaring kent ruim 200 ‘eerste ondertekenaars’. Daaronder zijn (oud)predikanten van verschillende kerkelijke stromingen en prominenten van met name de orthodox-protestantse kerk.

GroenLinks-fractievoorzitter in de gemeenteraad, Jeroen van Rossum, noemde de verklaring in een gemeenteraadsdebat ‘grievend’, ‘kwetsend’ en ‘middeleeuws’. Hij wilde horen wat B&W van het stuk vinden en hoe B&W er mee omgaan.

Verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) stelde dat inhoud en toon van de verklaring niet passen bij het lokale beleid dat als inzet heeft dat iedereen moet kunnen meedoen. Daartoe is het LHBTQI+ beleid ontwikkeld, en is de gemeente Regenbooggemeente geworden.

Stemerdink zei dat B&W afstand namen van de verklaring maar dat Jan Willem Rouwendal op dat punt binnen B&W een minderheidsstandpunt had ingenomen. Van Rossum wilde daarop weten of Rouwendal nog wel kan functioneren als wethouder die geacht wordt het coalitieakkoord volledig te steunen en uit te voeren.

In een reactie liet Rouwendal weten dat er in de verklaring woorden staan die hij zo niet zou gebruiken. Van de andere kant betoogde hij dat  gebruikte formuleringen die voor insiders heel begrijpelijk zijn, voor buitenstanders anders overkomen. Hij noemde het ‘ongelukkig’ dat de verklaring begin dit jaar online is gezet.

Rouwendal zei het stuk niet te zullen tekenen maar er ook geen afstand van te nemen. Hij vroeg zich openlijk af waarom mensen hem vragen dat wel te doen. Volgens hem heeft de verklaring geen invloed op lokaal beleid.

De reacties op de verklaring noemde de bestuurder ‘niet in proportie’. Tegelijk vroeg Rouwendal zich af wat er achter die felheid zit: de inhoud van het stuk of het geen ruimte willen geven aan een minderheidsstandpunt. De wethouder zei de maatschappelijke druk afstand te nemen van het stuk te voelen. Toch is het debat niet gediend bij zo’n stap, zo stelde hij, omdat daardoor een groep monddood gemaakt zou worden.

Burgemeester Klaas Tigelaar (ook van ChristenUnie-SGP en vice-voorzitter van de ChristenUnie) stelde voor het debat over het functioneren van Rouwendal binnen het coalitieakkoord op een later moment te agenderen. De coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP is om politiek te overleven afhankelijk van ChristenUnie-SGP. De ene raadszetel van die partij helpt de coalitie aan een meerderheid.

Na afloop van het debat kwam de gemeente via de eigen site en sociale media met de volgende verklaring: ‘In gemeente Leidschendam-Voorburg mag je zijn wie je bent. Het college vindt het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. Op wie je ook valt en hoe je je ook voelt, iedereen moet zich veilig en geaccepteerd voelen. Op school, op het werk, op straat, in de sport, bij je familie of waar dan ook. Dat is reden geweest dat we als coalitie ervoor hebben gekozen om het LHBTQI beleid van de afgelopen periode voort te zetten en dus is Leidschendam-Voorburg ook de komende vier jaar een Regenbooggemeente. Dat betekent dat dit college er voor staat dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, met respect voor elkaars verschillen.

De afgelopen dagen is er discussie gevoerd over de Nashville verklaring. Laat helder zijn, geen enkel lid van dit college heeft deze verklaring ondertekend of zal deze verklaring ondertekenen. Het voltallig college is van mening dat de inhoud en de toon van deze verklaring niet past binnen ons lokale beleid. Het college heeft daarom besloten afstand te nemen van de Nashville verklaring. Ter zake dit laatste besluit heeft wethouder Rouwendal een minderheidsstandpunt ingenomen. Dit laat het lokale beleid onverlet. Ook de komende vier jaar dragen we als Regenbooggemeente uit dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, met respect voor elkaars verschillen’.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter