Nieuws
U zegt het maar: Ook het Diaconessenziekenhuis wordt ‘ontmanteld’

Ik vernam via de plaatselijke media in Leidschendam-Voorburg dat u zich inzet ter voorkoming wat betreft de mogelijke sluiting van een of meerdere ziekenhuizen van de HMC-groep.

Er is op het ogenblik echter sprake van de volgende zeer schrijnende situatie wat betreft de sluiting van een andere ziekenhuis in Voorburg behorende tot de Reinier de Graaf-groep. Het lijkt wel dat deze sluiting publicitair minder scoort bij media en andere belanghebbenden.

Al jarenlang verblijft in het Diaconessenziekenhuis, onderdeel van de Reinier de Graaf-groep, een groep van zo’n 50 ketaminepatiënten. Dit is een bijzonder kwetsbare groep. Denk aan mensen met missende ledematen, MS-patiënten en andere ernstige ziektes.

Vanwege een inschattingsfout heeft het Reinier de Graaf-ziekenhuis onvoldoende ruimte gereserveerd tijdens de nieuwbouw in Delft. In alle wijsheid is toen, ruim twee jaar geleden, besloten deze groep te verhuizen naar Voorburg.

Nu men besloten heeft om het Diaconessen-ziekenhuis te slopen en de grond naar alle waarschijnlijkheid te verkopen aan projectontwikkelaars bijgevolg is er geen ruimte meer voor de groep ketamine-patiënten. Dit is, laat ik mij eufemistisch uitdrukken, uiterst onzorgvuldig door
het Reinier de Graaf-groep gecommuniceerd.

Recent heb ik, tezamen met de patiëntengroep, overleg gevoerd met de voltallige directie waarbij de excuses zowel mondeling als wel schriftelijk zijn aangeboden voor de gang van zaken.

De directie probeert nu tezamen met patiënten en specialisten een passende oplossing (maatwerk) te vinden. Klinkt goed zou men zeggen, ware het niet dat de behandeling (het infuus) met ingang van januari 2019 al is teruggebracht van vijf naar drie dagen (behoudens twee cycli). Men is duidelijk erop uit om publiciteitsschade te voorkomen en schermt met ,, in gesprek zijn
etc….”

Voorgaande impliceert dat de behandeling veel minder aanslaat, ouders hun kinderen niet optimaal kunnen verzorgen, mantelzorgers nog verder overbelast raken en veel spanning en stress bij patiënten is ontstaan. Hoe nu verder?

Hadden de patiënten er zelf op kunnen anticiperen? Nee, is het antwoord. Uitdrukkelijk is in januari 2019 gecommuniceerd op vragen dat het Diaconessenziekenhuis  de huidige zorg nog drie jaar garandeerde. Zie ook de website van het Reinier de Graaf-groep.

Tevens heeft het Reinier de Graaf-groep in een kort tijdsbestek al drie tot vier verschillende redenen aangedragen om deze groep te weren. Overduidelijk is dat men zo snel mogelijk de sluiting wil doorzetten voor geldelijk gewin (verkoop bouwgrond). De intentie is wel om een nieuwe polikliniek
te bouwen.

Deze zeer kwetsbare groep patiënten is ten einde raad en weet niet verder. Inmiddels heeft de regionale RTVWest in haar nieuwsprogramma een item van zo’n 3 minuten inclusief filmverslag
hieraan besteed. Ook de Krant op Zondag in Delft besteedt op haar website hier uitgebreid aandacht aan.

Ik hoop van ganser harte dat u ook aan deze kwestie aandacht wilt besteden. Voor de goede orde: ik breng dit namens mijn echtgenote onder de aandacht welke aan de ziekte MS progressief lijdt en volledig afhankelijk is van een vijfdaagse ketaminekuur. Extra informatie staat ook op de facebooksite van Zorg met hart met enkele tienduizenden volgers.

Het Diaconessenziekenhuis is tenslotte een icoon in uw en mijn gemeente waar wij als inwoners goede ervaringen mee hebben. En geloof me: het zal gezien alle ontwikkelingen in de zorg mij niet vreemd overkomen als op termijn als nog besloten wordt om ook de voorgenomen nieuwe polikliniek te cancelen.

(E. Drenth)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter