De top van de HMC-ziekenhuisgroep (Westeinde, Bronovo, Antoniushove) wil op 24 januari de uitkomsten van ‘verkenningen’ over de toekomst bekend maken. Die moeten dan in de periode daarna met alle betrokkenen besproken. Pas daarna vallen concrete besluiten.

Dat blijkt uit een verklaring die HMC heeft uitgegeven. Eerder werd bekend dat HMC bekeek of men met 3, 2 of 1 ziekenhuis verder moest gaan. Daarbij was de sluiting van Antoniushove en/of Bronovo aan de orde. De laatste dagen doken interne HMC-stukken op waaruit viel af te leiden dat Bronovo dicht zou gaan doch Antoniushove zou worden gehandhaafd, samen met Westeinde.

De verklaring van HMC luidt aldus: ‘Wij vinden het als HMC belangrijk om de inwoners van Den Haag en de regio nu en in de toekomst hoogstaande zorg te blijven bieden. Tegen die achtergrond verkennen wij de mogelijkheden om de zorg nu en in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden. Deze weken vinden hierover gesprekken plaatst met vertegenwoordigers van patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars maar ook de gemeenten en het ministerie van VWS. De betrokkenheid is groot. Wij zullen op 24 januari graag aan onze medewerkers en vervolgens ook aan inwoners van de regio Haaglanden vertellen wat de uitkomst is van deze verkenningen.

De verkenningen geven een kader aan de richting voor de toekomst. Vervolgens wordt deze richting, in dialoog met belanghebbenden zoals de bewoners in de regio, op (maatschappelijk) draagvlak getoetst. Suggesties en zorgen die daaruit naar voren komen worden zorgvuldig gewogen, waarna het proces van besluitvorming zal plaatsvinden in afstemming met de formele adviesorganen. In de weken vanaf 24 januari zullen wij informatiebijeenkomsten organiseren voor de inwoners van de regio’.

Wethouder Juliette Bouw heeft inmiddels gesproken met de HMC-top, doch zij werd niets wijzer. HMC deelde haar mee dat ze tot 24 januari diende te wachten. Zij liet na het beraad het volgende weten: ,,Ik heb een duidelijk signaal afgegeven. We beslissen als gemeente niet over huisvesting van ziekenhuizen, maar hebben nu wel onze stem laten horen. HMC heeft toegezegd ook inwoners uit Leidschendam-Voorburg te informeren en te betrekken.” 

Volgens de wethouder zijn de plannen van HMC niet in beton gegoten, maar geven ze wel een duidelijke denkrichting. Bouw: ,,Zolang er geen definitief besluit is doe ik er alles aan om overal en bij iedereen duidelijk te maken hoe belangrijk goed bereikbare zorg voor onze inwoners is.”

Bouw vroeg in het gesprek aandacht voor de bereikbaarheid van de verschillende ziekenhuizen. ,,Hoewel ziekenhuis Westeinde in kilometers niet heel ver weg is, is het verkeer in de stad vaak zo druk dat je er toch heel lang over doet. Verder heb ik aangegeven dat het belangrijk is dat patiënten en inwoners weten waar zij aan toe zijn. Ik heb het bestuur van het ziekenhuis dan ook opgeroepen zo snel mogelijk te communiceren.”

,,Het gonst, je hoort nu verschillende scenario’s. We hebben het ziekenhuis opgeroepen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun visie en plannen. HMC heeft toegezegd daarna ook in gesprek te gaan met inwoners uit Leidschendam-Voorburg. Ten slotte is er aandacht gevraagd voor de aanrijtijd van ambulances en  de beschikbaarheid van spoedeisende hulp. Het HMC heeft aangegeven dat zij bij elk scenario aan de gestelde normen voor de aanrijtijden blijft voldoen.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter