Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit pleitte in zijn nieuwjaarstoespraak voor meer aandacht voor democratie en rechtsstaat. Hij stelde dat een goed functionerende democratie inzet vraagt van ‘ons allemaal’, overheid en samenleving. ,,Democratie is niet een gezelschapsspel dat aantrekkelijk gemaakt moet worden, wat mij doet denken aan het combo’tje in de kerk in de hoop daar jonge mensen mee te winnen. Dat werkt niet. Natuurlijk moeten wij nadenken over modernisering en onderhoud van ons democratisch proces, maar ten diepste gaat het om de vraag of we er allemaal in geloven en ons ervoor willen inzetten.”

In zijn nieuwjaarstoespraak riep hij daarom politici en bestuurders op hun verantwoordelijkheid te nemen. Volgens Jaap Smit moet het adagium niet zijn een ‘kleine overheid’, maar een ‘sterke en vitale overheid’, als een hoeder van recht, veiligheid, ontwikkeling en zorg naar menselijke maat. Een overheid die zich niet beperkt tot een regierol, maar met kennis van zaken en dus met gezag optreedt. Ook pleitte hij voor meer democratisch bewustzijn in de maatschappij. De commissaris stelde dat het voor het functioneren van de democratie belangrijk is dat inwoners meer leven vanuit het besef dat zij medeverantwoordelijk zijn voor het collectief dat wij als samenleving zijn. In zijn nieuwjaarstoespraak sprak Jaap Smit de ambitie uit ook in de komende jaren de commissaris van de Koning in Zuid-Holland te mogen zijn. Het jaar 2019 is het laatste jaar van zijn eerste termijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter