Nieuws
Meepraten over ontwikkelingen Damlaan

Wie mee wil denken over de toekomst van de Damlaan kan mee praten tijdens een inloopmiddag- en avond op woensdag 30 januari. Dan worden wonenden meteen bijgepraat over het geplande onderzoek naar de bereikbaarheid en de ontwikkelingen rondom parkeren. De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 20. 00 uur en wordt gehouden in de Binnenhof aan de Damhouderstraat 2a in Leidschendam (naast de kerk). Er zijn nieuwe parkeertellingen gedaan. En er is gekeken naar de huidige en toekomstige parkeersituatie in het Damcentrum. Samen met inwoners en ondernemers wil de gemeente nu kijken naar maatregelen om de parkeerdruk te verminderen. Hierbij wordt gedacht aan maatregelen van een blauwe zone tot het realiseren van extra parkeerplaatsen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk welke maatregelen worden doorgevoerd.

Op korte termijn worden drie  maatregelen genomen om de doorstroming en de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. Dat zijn: Invoering van verkeerslichten die zich aanpassen aan de drukte en  het plaatsen van verkeersplateaus in het Damcentrum. Verder wordt met inwoners wordt gekeken naar de beste locatie voor de dynamische route informatiepanelen (DRIPs). Op deze panelen staat wat de snelste actuele route is. Op basis van de meest actuele gegevens van een nog te houden verkeersonderzoek wordt gekeken of een brug een bijdrage zou kunnen leveren aan de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum. Lokale en regionale ontwikkelingen zoals nieuwe woningbouwprojecten, maar ook de verbetering van de doorstroming op de N14 worden daar in meegenomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter