De subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland maakt het mogelijk om meer publieksgerichte archeologische activiteiten te organiseren. Tot en met 15 maart  kan bij de provincie subsidie worden aangevraagd. Totaal is €350.000 beschikbaar. Zo kunnen inwoners van Zuid-Holland beter, interactiever en vaker op originele wijze kennis maken met het verborgen verleden onder hun voeten.

Subsidie wordt toegekend aan gemeenten, musea, oudheidskamers, historische verenigingen en bibliotheken in Zuid-Holland, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici. Subsidie wordt onder meer verstrekt voor het inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden actief mee kunnen doen aan archeologie, het organiseren van een aansprekende archeologische tentoonstelling op een frequent bezochte plek of het realiseren van een interactieve archeologische presentatie.

Voor meer informatie over de subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland, de geldende voorwaarden en de benodigde aanvraagformulieren, kan men terecht bij het Klantcontactcentrum van provincie Zuid-Holland, via email. zuidholland@pzh.nl of 070 – 441 6622. Meer informatie vind u op de pagina subsidieregeling

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter