De protestantse Martini-gemeente uit Voorburg heeft een reactie gegeven op de zogenoemde Nashville-verklaring.
‘Op grond van onze diepe overtuiging dat bij de levende God iedereen welkom is ongeacht geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, of wat dan ook, staat de deur van onze kerk en van ons hart open voor ieder die binnenkomt.

De toon en de inhoud van de Nashville-verklaring vinden wij niet dienstbaar aan het gesprek over sekse en seksualiteit. Deze onderwerpen, waar we verschillend over denken, vragen een open en luisterende houding waarin ruimte is voor íeder om zich uit te spreken en gehoord te worden en zich daarbij aanvaard te weten.

Als Martini-wijkgemeente geven wij daarom, onder het veelzeggende teken van de regenboog, dat verwijst naar Gods ontferming en trouw aan alle mensen, graag dit statement: Welkom zoals je bent’.

In de Nashville-verklaring wordt homoseksualiteit als onrein en zondig bestempeld. Er wordt gesuggereerd dat homoseksualiteit te genezen is. De verklaring doet de ronde onder conservatieve christenen. Hen wordt voorgehouden dat het huwelijk tussen man en vrouw, alsmede seks tussen man en vrouw, de enige juiste weg zijn.

Over de verklaring is in de lokale politiek commotie ontstaan toen bleek dat wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) er geen afstand van wilde toen, in tegenstelling tot zijn collega-wethouders. GroenLinks wil nu een debat over de wijze waarop Rouwendal het coalitieakkoord kan uitvoeren waarin een homovriendelijk beleid is opgenomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter