Nieuws
Vragen en motie over bomenkap

De oppositie laat niet los daar waar het gaat om de bomenkap in de gemeente. GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck heeft een elftal vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink. Collega-raadslid Marie-Christine van der Gronde (GroenLinks) heeft een motie opgesteld die aanstaande dinsdag in de gemeenteraad besproken wordt.

Hartsinck wil van Stemerdink horen  waarom er in twee concrete gevallen (Noordsingel/Veursestraatweg en Van Ruytenberglaan) minder bomen of helemaal geen bomen wordt herplant na het kappen van de bestaande exemplaren. Hij verwijst naar haar uitspraak dat er ‘altijd’ sprake is van herplant.

Het raadslid wil verder weten of de gemeente dit jaar van plan is meer bomen te planten dan te kappen.  Ook wil hij een overzicht van Stemerdink over kap en herplant sinds het aantreden van de huidige coalitie (juni 2018), inclusief een opgave van ingediende bezwaarschriften en wat daarmee gedaan is.

Hartsinck vraagt voorts informatie over  de mate waarin omwonenden betrokken worden bij bomenkap en herplant.  Hij houdt verder een pleidooi voor een betere informatievoorziening via de site van de gemeente.

Op dat laatste punt heeft Van der Gronde een motie gemaakt. Volgens haar heerst er rond de bomenkap te veel onduidelijkheid voor de burgers. Zie wil dat op de site van de gemeente komt te staan: de bomen die gekapt worden; de bomen die verplaatst worden; de redenen voor kap en/of verplaatsing; manier van bezwaar maken tegen kap; eind bezwaartermijn; waar herplanting plaatsvindt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter