Nieuws
Voorman CU-SGP uit kritiek op Nashville-verklaring

‘Hardvochtig’ en ‘polariserend’. Zo noemt de fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad, Kees Verschoor, de zogenoemde Nashville-verklaring. Hij gaat daarmee verder van wethouder Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) die geen afstand van de verklaring wil doen.  Verschoor zegt het te betreuren dat SGP-leider Kees van der Staaij, het een politieke zaak heeft gemaakt door het stuk te tekenen.

Vorige week ontstond in de gemeenteraad commotie toen Jeroen van Rossum (fractieleider GroenLinks) wilde horen wat B&W van de verklaring vonden. Daarin staat onder meer dat homoseksualiteit onrein en zondig is. Ook wordt gesuggereerd dat homoseksualiteit te genezen valt. Een huwelijk mag alleen tussen man en vrouw. Wethouder Nadine Stemerdink gaf te kennen dat B&W afstand namen van de verklaring, op collega Rouwendal na.

Rouwendal zelf liet daarop weten dat er in de verklaring woorden staan die hij zo niet zou gebruiken. Van de andere kant betoogde hij dat  gebruikte formuleringen die voor insiders heel begrijpelijk zijn, voor buitenstanders anders overkomen. Hij noemde het ‘ongelukkig’ dat de verklaring begin dit jaar online is gezet.

Rouwendal zei het stuk niet te zullen tekenen maar er ook geen afstand van te nemen. Hij vroeg zich openlijk af waarom mensen hem vragen dat wel te doen. Volgens hem heeft de verklaring geen invloed op lokaal beleid.

De reacties op de verklaring noemde hij ‘niet in proportie’. Tegelijk vroeg hij zich af wat er achter die felheid zit: de inhoud van het stuk of het geen ruimte willen geven aan een minderheidsstandpunt. Rouwendal zei de maatschappelijke druk afstand te nemen van het stuk te voelen. Toch is het debat niet gediend bij zo’n stap, zo stelde hij, omdat daardoor een groep monddood gemaakt zou worden.

Komende week houdt de gemeenteraad een debat over de vraag of Rouwendal het coalitieakkoord nog wel volmondig steunt en kan uitvoeren. Het akkoord gaat ervan uit  dat iedereen zichzelf kan zijn in de gemeente. Er is een speciaal beleid gericht op de emancipatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. De gemeente is ook een zogenoemde ‘regenbooggemeente’.

Volgens Verschoor is het laatste woord over de Nederlandse vertaling van de zogenoemde Nashville-verklaring inzake huwelijk en seksualiteit nog niet gezegd. ,,Dit is een polariserend theologisch leerstuk van een aantal orthodoxe dominees/voorgangers, waar ons gemeentebestuur niets mee hoeft. Maar omdat landelijk SGP-leider Kees van der Staaij, de strekking van de verklaring publiekelijk verdedigt, lijkt GroenLinks te willen dat wethouder Jan-Willem Rouwendal de verklaring scherper afwijst dan hij doet. Ik vind het een hardvochtig en polariserend leerstuk en betreur dat de landelijke SGP-leider het ook nog eens politiek maakt.’’

Op de website van de partij in Leidschendam-Voorburg staat overigens geen woord over de verklaring en de standpunten van Rouwendal en Verschoor. De coalitie van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP hangt op de ene zetel van ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad om politiek te overleven.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter