Nieuws
GBLV vreest spoedig ingrijpen Park Sytwende

Oppositiepartij GBLV heeft aanwijzingen dat de gemeente binnenkort een speciale zone in Park Sytwende inricht waarbinnen honden nog los mogen lopen. Het gaat dan om een klein deel van het park, (een halve cirkel grond) aan de kant van het Veurselaantje. Het gebied zal met een hek en heg worden afgeschermd van de rest van het park.

GBLV-gemeenteraadsleden Bram van Popering en Monica Velú hebben schriftelijke vragen gesteld over de intenties van B&W. De zaak speelde al voor de zomervakantie van 2018. Destijds liet verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink weten: ,,Het college zegt toe het besluit op het bezwaar inzake het losloopgebied Sijtwendepark t.z.t. ter informatie toe te sturen aan de raad en niet tot uitvoering van het collegebesluit omtrent het losloopgebied over te gaan alvorens de raad in de gelegenheid is geweest daarover te debatteren”.

In een brief van B&W aan de gemeenteraad van 25 september 2018 stond: ,,Ondanks deze uitkomst zal met de verschillende belanghebbenden een mediationtraject worden gevolgd, in een poging om de verschillende belanghebbenden nader tot elkaar te brengen. Vanwege dit traject, zal het besluit niet worden uitgevoerd tot eind januari 2019.”

De raadsleden vragen nu of B&W zonder een nader debat met de gemeenteraad het eerdere besluit om een apart losloopgebied voor honden in Park Sytwende aan te legen, gaat uitvoeren. Ook willen zij weten wat er gebeurd is met de mediation.

De aanleg van het aparte losloopgebied voor honden stuitte bij hondenbezitters op onbegrip en woede. Omwonenden van het park waren daarentegen juist blij. Er wordt al sinds 2016 over de overlast die de loslopende honden in het park veroorzaken, en wat daar tegen te doen, gesproken. De aanleg met het hek met heggen kost zo’n 35.000 euro. Volgens hondenbezitters wordt het losloopgebied zo klein dat ze het zullen gaan mijden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter