Nieuws
Veel 55-plussers willen verhuizen, maar kunnen niet
Zo’n 35.000 Zuid-Hollandse 55-plussers willen het liefst doorstromen naar een appartement, maar het beperkte aanbod maakt dat ze in hun eengezinswoning blijven zitten. Ontwikkelaars en gemeenten zetten vooral in op de nieuwbouw van eengezinswoningen. Dat is een type woning waar er al veel van zijn in Zuid-Holland maar die bezet worden gehouden door de oudere woonconsument.
Een en ander blijkt uit De Grote Omgevingstest Zuid-Holland, een representatieve enquête onder 50.000 inwoners van Zuid-Holland naar woonwensen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van onderzoeksbureau Springco, de provincie Zuid-Holland, 3 regio’s, 41 Zuid-Hollandse gemeenten, 42 corporaties en 10 vastgoedpartijen. Eén van de resultaten is dat 70% van de inwoners van Zuid-Holland niet wil dat er nog in de weilanden wordt gebouwd.

Veel ouderen willen graag in hun eengezinswoning blijven wonen als de kinderen het huis uit zijn. Maar een groep van ongeveer 35% van deze zogeheten empty-nesters – leeftijd 55-75 jaar, zonder kinderen – heeft op korte termijn wél een verhuiswens. Op dit moment worden zo’n 100.000 rijtjeshuizen in woonwijken bewoond door deze groep. Uit het onderzoek blijkt dat 7.000 van deze empty-nesters graag een appartement in een stadswijk zou willen, 18.000 een appartement in hun huidige woonwijk en 10.000 een appartement of huis in het dorp of op het platteland.

Een andere bevinding uit het onderzoek is dat de populariteit van de standaard woonwijken afneemt. Een groot deel van de hedendaagse woonconsumenten had liever gewoond in een echte stadswijk of juist in een dorpse of landschappelijke omgeving. Dit geldt ook voor veel empty-nesters, huishoudens in een grote woning van wie de kinderen inmiddels het huis verlaten hebben.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter