Nieuws
Nieuw beraad als HMC-plan er ligt

Wethouders van de betrokken gemeenten, waaronder Juliette Bouw (Leidschendam-Voorburg), gaan opnieuw met de top van de HMC-ziekenhuisgroep om tafel zitten nadat die op 24 januari bekend maakt welke richting men met de drie ziekenhuizen Westeinde, Bronovo en Antoniushove, op wil.

Op basis van de bekendmaking op 24 januari zal de HMC-top met alle belanghebbenden gesprekken gaan voeren. Dat zal gebeuren voordat er concrete besluiten worden genomen, en die besluiten omgezet worden in concrete acties. Dat laatste zal nog geruime tijd op zich laten wachten.

De wethouders zijn ervan overtuigd dat concentratie van de zorg ‘reëel’ is gezien de veranderingen in de zorg, en daarmee het ziekenhuis ‘landschap’. Zij vinden het ook ‘goed’ dat HMC aan een toekomst bestendige zorg werkt.

De HMC-top heeft de wethouders ‘op hoofdlijnen’ ingelicht over de scenario’s 1, 2 of 3 ziekenhuizen. Meer of extra informatie heeft men de bestuurders niet gegeven. Van hun kant hebben de wethouders aandacht gevraagd voor het waarborgen van acute zorg, aanrijtijden ambulances en de bereikbaarheid van de ziekenhuizen voor hun inwoners.

Inzake ziekenhuis Westeinde is zijdens Den Haag naar voren gebracht dat de bereikbaarheid per auto nu al een knelpunt is net als het parkeren en de toegang voor minder validen. De verbindingen per openbaar vervoer zijn op zich wel goed.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter