Nieuws
Schippers en roeiers varen veilig samen
Gedeputeerde Rik Janssen heeft samen met de belangenvereniging voor de beroepsvaart Koninklijke BLN Schuttevaer, Koninklijke Nederlandsche Roeibond en 10 roeiverenigingen het Roeiconvenant ‘Veilig varen doe je samen!’ ondertekend. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid op de provinciale vaarwegen, met name voor roeiers.
De vaarwegen in Zuid-Holland, zoals de Vliet, worden naast beroepsvaart ook veel gebruikt door roeiers. Met name rondom steden zoals Leiden en Delft zitten beroepsvaart en roeiers soms letterlijk in elkaars vaarwater. Om risicovolle situaties te verminderen heeft de provincie Zuid-Holland het initiatief genomen om met diverse roeiverenigingen, Koninklijke Nederlandsche Roeibond en belangenvereniging Koninklijke BLN Schuttevaer een convenant op te stellen. Veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ ondersteunt het nieuwe convenant onder meer met informatievoorziening, in de communicatie naar verschillende vaarweggebruikers en dient als klankbord voor de betrokkenen.

Doelstelling van dit convenant is het verbeteren van de veiligheid voor roeiers en het vergroten van bewustwording van de risico’s. Het nieuwe convenant bevat afspraken over het verbeteren van de kennis over de vaarregels, het registreren van incidenten en het bespreekbaar maken van gevaarlijke situaties. Naast het verbeteren van de veiligheid moet het nieuwe convenant ook een bijdrage leveren aan het creëren van wederzijds begrip. Het biedt een platform om met elkaar in gesprek te gaan over wat goed gaat en wat beter kan.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter