Mening
U zegt het maar: Makkelijk Meedoen

,,Onlangs was ik aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van Leidschendam-Voorburg. Onze burgemeester sprak daar mooie woorden over ‘Een gezonde gemeente’. Ons College wil dit jaar gezondheid, een gezond leef- en werkklimaat en een gezonde economie extra onder de aandacht brengen. Dat is een mooi streven en we zijn blij dat deze onderwerpen op de kaart staan, maar wat als je nu niet gezond bent? Kun je dan makkelijk meedoen in onze gemeente?

Natuurlijk gaat op dit moment veel aandacht naar het behoud van een ziekenhuis en de terugkeer van een huisartsenpost, maar ik wil het graag even hebben over de jeugdzorg. In onze gemeente hebben we een groot financieel tekort op dit gebied. Dat is zorgelijk, maar wat nog veel zorgelijker is, is waarom er zoveel kinderen in Leidschendam-Voorburg op zoek zijn naar zorg. Dit is de afgelopen jaren enorm gestegen en daarmee de wachtlijsten.

Waarom zijn er zoveel kinderen en jongeren in onze gemeente in de problemen? Dit kan veel oorzaken hebben. Ik zal proberen de belangrijkste te benoemen. Als eerst financiële problemen, meer dan 13% van onze kinderen leeft in armoede. Als tweede de grotere sociale druk, onze kinderen moeten zo veel. Als derde, veranderingen in de thuissituatie, bijvoorbeeld een scheiding komt vaker voor. Als laatste, als er een probleem geconstateerd wordt dan duurt het veel te lang voordat je een verwijzing krijgt en nadat er een diagnose gesteld is kom je op een lange wachtlijst.

Met de eerste 2 dingen is de gemeente al aan het werk gegaan (schoolpas, sport en jeugdwerk), al houden we het zeker in de gaten of dit voldoende is. In de laatste 2 gevallen kan nog veel gewonnen worden. Als er bij gezin grote veranderingen zijn, moeten we niet wachten tot het kind in de problemen komt, maar meteen de situatie in de gaten houden. Zodat er snel mediatie komt bij bijvoorbeeld een vechtscheiding, of als een ouder in de financiële problemen dreigt te komen zorgen dat het kind niet de dupe wordt en bijvoorbeeld niet in aanmerking komt voor een schoolpas, omdat er uitgegaan wordt van een oude situatie.

Als een kind dan zorg nodig heeft moet het makkelijk en snel geholpen worden, lange wachttijden verergeren de situatie alleen maar en dan moet er langer, zwaardere zorg geboden worden. Hier moeten we dus met zijn allen de koppen bij elkaar steken en goed samenwerken. Scholen, artsen, wijk en jeugdteams zullen moeten zorgen dat de wachtlijsten voor een verwijzing verdwijnen. Praktijkondersteuners kunnen daar een grote hulp bij zijn en zorgverleners zullen moeten zorgen dat daarna snel zorg gegeven kan worden. De gemeente moet met alle partijen hier duidelijke afspraken maken, doelen stellen en zorgen dat iedereen met elkaar in contact staat.

Gelukkig is iedereen het erover eens dat we onze kinderen moeten helpen en ik ben samen met de andere fracties uit Leidschendam-Voorburg en met andere GroenLinks fracties uit omliggende gemeenten hard aan het werk om deze dingen zo snel mogelijk in werking te stellen. Zodat iedereen makkelijk zorg vindt en mee kan doen in onze gemeente.’’

(Natalie Reijnders, gemeenteraadslid GroenLinks)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter