Nieuws
Vragen over geluidoverlast Stompwijk

GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú wil van B&W weten hoeveel geluidoverlast het verkeer op de A4 geeft voor de inwoners van Stompwijk, zeker nu de weg in beide richtingen met een rijstrook is uitgebreid. Indien er geen gegevens over bekend zijn wil het gemeenteraadslid dat er een meting wordt uitgevoerd, overdag en in het weekeinde.  Velú heeft hierover schriftelijke vragen aan B&W gesteld.

Het raadslid komt ook terug op de afspraak uit 2009 dat er aan de kant van Vlietland over 3 kilometer lengte een geluidscherm zou komen. Zij wil weten of zo’n scherm het geluid gaat weerkaatsen richting Stompwijk, en of dat gemeten dan wel berekend is dan wel kan worden.

Indien blijkt dat de geluidoverlast van de A4 voor Stompwijk nu al te hoog is, wil Velú dat er maatregelen worden genomen om de overlast te verminderen.  Datzelfde geldt voor de situatie als het scherm er staat. Zoals bekend wil de provincie Zuid-Holland onder de afspraak voor de bouw van het geluidscherm af. In plaats daarvan zou op  enkele plekken volstaan moeten worden met een aarden wal van nog geen meter hoog.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter