Een enorme verkeersinfarct bedreigt de regio. Dat voorspellen Cees Oosterbeek, inwoner van Leidschendam-Voorburg, en Voorschotenaar Rob van Engelenburg.

,,In Leidschendam zijn er geen adequate maatregelen genomen om de te verwachten verkeersstroom van 12 tot 14 miljoen bezoekers per jaar van en naar The Mall of the Netherlands in goede banen te leiden”, legt Oosterbeek uit. ,,Dit komt neer op 50 tot 70 % meer verkeersbewegingen op de toegangswegen naar de Mall. In begin 2020 moet dit overdekte winkelcentrum, een shopwalhalla met 230 winkels, diverse horecagelegenheden, een bioscoop en andere ruimten om het publiek te vermaken, klaar zijn. Dit grootste winkelcentrum van Nederland had eigenlijk nooit in een stedelijk gebied mogen komen. Qua omvang vergelijkbare winkelcentra zie je voornamelijk in het buitenland in buitengebieden. De enkele die ook in stedelijk gebied staan hebben zwaar te lijden onder de slechte bereikbaarheid”, vult Van Engelenburg aan.

Cees Oosterbeek wil bij de gemeente Leidschendam-Voorburg meer aandacht en daadkracht vragen voor het probleem van de onbereikbaarheid dat in de regio dreigt. Hij heeft de hulp van Voorschotenaar Rob Engelenburg ingeroepen vanwege zijn grote ervaring met burgerparticipatie. Van Engelenburg heeft economische geografie en bestuurskundige planologie gestudeerd en is docent burgerparticipatie bij de Stichting Burger en Overheid. Met enkele medestanders was hij met succes initiatiefnemer van de geboorde tunnel onder Voorschoten die in de plaats is gekomen van de beoogde tunnelbak, die dwars door Voorschoten zou lopen om de A4 met de A44 te verbinden.

Sinds 2011 zijn er plannen gemaakt voor de Mall. De gemeente Leidschendam/Voorburg, verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, zit nu nog in de fase van ideevorming, overleg en onderzoek. Ruim een jaar voor de opening is er nog geen besluit genomen. Beide heren willen redden wat er te redden valt om te voorkomen dat het verkeer van en naar de Mall of the Netherlands volledig dicht gaat slibben.

Valt het tij dan nog te keren? Het wordt moeilijk en nog complexer door de woningbouwprojecten zoals de 200 woningen bij de Kniplaan, 80 woningen project Vliethaven, 180 woningen op Vlietvoorde, 20 woningen op de Leijthof, 80 – 100 woningen Noorthey en 7 woningen in de Horsten, die ook allemaal ontsloten moeten gaan worden via de Veurseweg. Maar via constructieve burgerparticipatie kan het plan voor maximaal 325 woningen op het terrein van Schakenbosch volgens hen nog worden aangepast. Hier zou een prachtig groen park verloren gaan als gevolg van niet goed geplande woningbouw. Het achteraf informeren van omwonenden over de verkoop en bestemmingsverandering van het terrein verdient ook niet de schoonheidsprijs. Er is een alternatief plan met levensloopbestendige wooneenheden voor senioren door de burgerinitiatiefgroep ontwikkeld.

De komst van de Mall is een gegeven, volgens Oosterbeek en van Engelenburg. Meer inzicht in de komende vervoerstromen en dan snel gepaste maatwerkoplossingen realiseren (hogere frequentie tramverkeer, trein/ fiets faciliteiten en arrangementen, velostrada, pendelbussen etc.) en daarnaast werken aan robuuste duurzame oplossingen. Belangrijk is de aanpassing van de Sijtwendetunnel, echter die is pas 2026 / 2027 gereed. Ook kan ook gedacht worden aan de zgn. Churchill Avenue optie waarbij onder de bestaande toegangswegen naar de Mall rijstroken met bestemmingsverkeer worden gemaakt naar de ondergrondse parkeergarage van het winkelcentrum. Het doorgaande verkeer blijft hierbij bovengronds Eerst moet de infrastructuur op orde, tot die tijd moeten de woningbouwambities getemporiseerd worden. Bouw niet alleen voor het hogere marktsegment maar doelgroepspecifiek (vergrijzing) waar vraag naar is, adviseren de beide heren.

,,Uit de cijfers die wij tot onze beschikking hebben, blijkt dat de Veurse(straat)weg nu al aan zijn maximale capaciteit zit qua verkeer, geluid en vervuiling. De toegestane geluiddecibellen worden nu al overschreden. Ook vragen wij ons af hoe het straks met de bereikbaarheid vanuit Voorschoten naar bijvoorbeeld het ziekenhuis in Leidschendam-Voorburg zal gaan”, zeggen Van Engelenburg en Oosterbeek.

Het zijn sombere vooruitzichten. Vanuit de inritten van de woningen aan de Veurseweg en de parkeerplaatsen Van der Valk en de Hoogvliet Supermarkt (beiden in Voorschoten) wordt het straks nog moeilijker de Veurseweg op te rijden. Het verkeer op de Leidseweg en de Veurseweg staat nu al in de spits regelmatig vast, zeker wanneer voor Voorschoten als sluiproute gekozen wordt. De RijnLandRoute zal hiervoor, zo verwacht Van Engelenburg geen oplossing bieden. Een stevige uitdaging, niet alleen voor Leidschendam Voorburg maar ook voor de gemeente Voorschoten. De Burgerinitiatiefgroep is graag bereid mee te denken om tot oplossingen met draagvlak te komen. Ook willen zij voorkomen dat de rekening van claims, planschade en juridische procedures bij de burgers terechtkomt. (tekst en foto Voorschotense Krant)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter