De bouw van een geluidscherm langs de spoorbaan Amsterdam-Rotterdam ter hoogte van de Nicolaas Beetslaan en Loolaan in Voorburg gaat tot 1 november duren. Omwonenden zullen ’s nachts ook geluidhinder van de bouw moeten verdragen. Dat is het geval tussen 24 maart en 3 april, alsmede tussen 14 en 20 augustus. B&W hebben daarvoor toestemming verleend. Het materiaal voor de bouw zal worden aangevoerd via het IJsclubpad: het fietspad tussen de IJsclubweg in Den Haag en de Nicolaas Beetslaan. Fietsers zullen daar hinder van ondervinden. Het scherm krijgt een lengte van 731 meter en wordt drie meter hoog. Het moet de geluidhinder van treinen voor bewoners van de Nicolaas Beetslaan verminderen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter