Nieuws
Gevolgen bodemdaling ‘beperkt’

De gevolgen van de bodemdaling in Zuid-Holland zijn voor Leidschendam-Voorburg ‘beperkt’. Dat stelt wethouder Nadine Stemerdink in antwoorden op vragen van de CDA-gemeenteraadsleden Gijs Dupont, Ron van Duffelen en Hanno van Maanen.

Eind vorig jaar bleek dat de bodem in 75 procent van Zuid-Holland daalt met millimeters tot centimeters per jaar. De schade die daardoor ontstaat werd berekend op 22 miljard euro over de periode tot 2050. De daling treedt vooral op door uitdroging bij veengronden.

Stemerdink stelt dat het grootste deel van de gemeente gebouwd is op zand en dat in Stompwijk het meeste veen is afgegraven. Uit een in 2016 gedaan onderzoek in het Zeeheldenkwartier en de Rietvink bleek echter dat de grond daar op plaatsen met wel 6 millimeter per jaar zakte. Dat terwijl 2 millimeter standaard is in West-Nederland.

Eind dit jaar willen B&W beslissen of nader onderzoek nodig is. Dat hangt op de vraag hoeveel dat onderzoek kan opleveren in verhouding tot de kosten.

Bij riolering rekent de gemeente met een levensduur van 60 in plaats van 90 jaar, door de bodemdaling. Bij vervanging van riolen wordt ook drainage in de bodem aangebracht. Daardoor kan in droge tijden water in de bodem opgevangen worden.

Bij herbestrating van wegen worden die 5 tot 15 centimeter opgehoogd, om het effect van bodemdaling tegen te gaan. In nieuwe beheersplannen willen B&W rekening gaan houden met behoud van de maaiveldhoogte en daarvoor indien nodig ook maatregelen nemen. Ook wordt gedacht aan het pompen van regenwater in de bodem.

Wat de kosten van bodemdaling in en voor de gemeente zijn zegt Stemerdink niet te weten. In de afgelopen jaren moest de gemeente meer dan 5 miljoen euro besteden aan het opheffen van de gevolgen van bodemdaling in de Rietvink.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter